Zo begin je met teamleren

leestijd: 3 minuten

Teamleren… Wat is het en hoe helpt het jou? Shauna Plompen van het platform Blijven Leren geeft uitleg en concrete tips over hoe je op jouw school met teamleren start.

Wereldwijs

In het onderwijs is geen dag hetzelfde. De wereld, de omgeving en de leerling veranderen en dat betekent dat ook jij je moet ontwikkelen om effectieve lessen te geven. Wil je met een goed gevoel voor de klas staan, dan is een lerende houding essentieel. ‘De focus blijft het effectief onderwijzen van je leerlingen’, legt Shauna Plompen uit. ‘Met de dag komen er nieuwe methoden en tools voorbij, als leraar moet je die kritisch kunnen beoordelen voordat je ermee aan de slag gaat.’

Kansen van informeel leren

Natuurlijk zijn nieuwe lesboeken niet de enige reden dat je je moet verdiepen in een nieuwe aanpak of invulling van je les. Shauna: ‘Het kunnen acute situaties zijn zoals de plotselinge overstap naar online onderwijs, maar ook ontwikkelingen die meer stapsgewijs verlopen. Denk aan een complexere taak in het passend onderwijzen of het aanbieden van modulair onderwijs.’ Als docent ben je nooit uitgeleerd. Toch is het belangrijk dat je je lerende houding wel blijft aanscherpen, zegt Shauna. ‘Daar zijn verschillende strategieën voor. Aandacht voor (gezamenlijke) reflectie is daarbij van groot belang. Je kunt denken aan formele leervormen zoals opleidingen, maar vergeet vooral de kansen van informeel leren niet.’

Lerarenteams

Shauna is groot voorstander van teamleren. ‘In potentie zijn lerarenteams zeer rijk aan leerkansen want je werkt met verschillende experts en disciplines. Daar kun je bij teamleren slim gebruik van maken.’ De eerste stap is (informele) leermomenten te organiseren. ‘Tijdens die momenten stimuleer je leraren kritisch te zijn op hun eigen werk, waarin de dialoog gevoerd wordt over ‘goed’ onderwijs en waar je samen inzoomt op fundamentele vraagstukken en tot oplossingen komt.’

Hoe kun je hier een begin mee maken? Shauna geeft een aantal tips:

Creëer tijd om met en van elkaar te leren. Hiervoor is het belangrijk om te weten welke leraren je bij elkaar wilt brengen en waar je een gezamenlijk moment kunt realiseren. Mijn tip is om kritisch te kijken naar de vergadertijd die er al is. Hoe kan daar een moment van informeel leren worden georganiseerd?’

Zorg voor een focus bij het leren. Het loont om met elkaar te bespreken welk thema aandacht vraagt en dat je een onderwerp kiest waar iedereen mee te maken heeft in de eigen onderwijspraktijk. Besluit bijvoorbeeld om je te focussen op de opbouw van de les, instructietechnieken of het pedagogisch handelen.’

Ontwerp meetinstrumenten en/of evaluatievragen. Bedenk met elkaar waar je precies in wilt verbeteren als team (of wat je wilt verduurzamen). Gebruik literatuur en good practices en bedenk wat je terug wilt kunnen zien in je onderwijs, bijvoorbeeld in het concrete handelen van de docent. Kijk op basis daarvan bij elkaar mee in de lessen en waardeer eerst wat al goed gaat. Als het veilig genoeg is, kun je daarna verbetersuggesties aandragen.’

Blijf leren. Zorg ervoor dat je in een learning cyclus komt waarbij je blijft waarderen wat goed gaat, blijft ophalen wat nog lastig is of waar je in wilt groeien en zorg ervoor dat je de juiste bronnen gebruikt om te blijven ontwikkelen. Leg de lat daarin niet te hoog en maak het jezelf ook niet te gemakkelijk. Blijf herijken met elkaar: waar staan we ook alweer voor, wat is volgens ons goed werk en hoe wat moeten we doen om goed werk te blijven leveren.’

Personalia
Wie is Shauna Plompen

Shauna Plompen is docent pedagogiek en projectleider hybride onderwijs bij ROC van Flevoland. Daarnaast is zij eigenaar van het online platform Blijvenleren.net. Ze heeft passie voor onderwijs(dromen) en verbinden. Via Blijven Leren helpt zij leraren om met een goed gevoel voor de klas te staan. Thema’s waar zij zich mee bezighoudt: de basis van een effectieve (online) les, pedagogisch-didactische onderwerpen, productiviteit en werkgeluk.

Ook interessant:

Samen leren in onderwijsteams een praktische handleiding

Lesson study als effectieve vorm van teamleren