Mentor

  • Tilburg
  • De Nieuwste School
  • 0,8 FTE
  • Tijdelijk

De Nieuwste School uit Tilburg zoekt een Mentor per

Wat ga je doen

We zoeken een Mentor voor een van onze onderbouwteams. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 0,8 – 1,0 fte.

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een eigen visie op onderwijs. Onderwijs is op De Nieuwste School vooral een persoonlijk ontwikkelingsproces: verwondering leidt tot kennis die verder gaat dan de voorgeschreven examenstof. Leerlingen ontwikkelen zich veelzijdig. Kennen, kunnen, willen, worden en zijn – daar draait het allemaal om. Deze werkwijze vind je in ons manifest.

De school is flink in ontwikkeling. In het schoolplan worden de ambitiethema’s en ontwikkeldoelen voor de komende jaren beschreven. De ontwikkeling van formatief handelen en het leveren van meer en beter maatwerk staat centraal. We werken in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO). In een TAO dragen teams collectief verantwoordelijkheid voor de meerjarige ontwikkeling van een groep leerlingen.

Ook op het gebied van de ontwikkeling van het mentoraat staat de school niet stil. Om de rol passend te houden bij de visie van DNS en bij de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen waar onze veranderende maatschappij om vraagt, richten we ons mentoraat vanaf schooljaar 2023-2024 opnieuw in. Als mentor ben je expert in de individuele begeleiding van leerlingen en zet je jouw brede (te ontwikkelen) kennis van sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en onderzoeksvaardigheden in om leerlijnen voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar te ontwikkelen en groepsgewijs aan te bieden. Je ontwikkelt een strategie om de leerlingen in staat te stellen het geleerde in te zetten in andere situaties. Te denken valt dan aan lessen van andere (vak)experts, bij het ontvangen en verwerken van feedback, toetsen, loopbaanoriënterende activiteiten, …

Ben jij leerlinggericht en krijg jij energie van werken met groepen in de leeftijd van 12-18 jaar? Wil je je graag ontwikkelen als professional en sta je open voor feedback en wil je je professioneel graag ontwikkelen?

Ben jij een ontwikkelingsgerichte teamspeler? Ben je voortdurend op zoek naar hoe je met je collega’s het onderwijs nog beter kunt maken? Zie je de meerwaarde van vakoverstijgend onderwijs? Hou je van een open werksfeer in een kleine school waarin ruimte is voor “mogen zijn wie je bent?” Kun jij je vinden in de visie, voel je je verbonden met het onderwijsconcept van DNS en wil je een actieve bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling?

Heb je relevante ervaring/vaardigheden in het werken met (groepen) jongeren en kennis en inzicht over de pedagogiek, groepsdynamiek, ontwikkelings- en leerpsychologie van kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar? Heb je een HBO-opleiding in onderwijs, pedagogiek, psychologie of hulpverlening?

Wij hopen dat je solliciteert!

Als mentor heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:

-Je bent onderdeel van een onderbouwteam dat een collectieve verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van de leerlingen die aan dat team zijn toegewezen.

-Je draagt samen met je collega-mentoren bij aan de ontwikkeling van mentoraatsleerlijnen.

-Je werkt formatief en bent bereid je daarin te scholen.

-Je biedt maatwerk aan de leerlingen.

-Je richt je op het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling en begeleidt de leerling in het maken van bewuste keuzes.

-Je creëert een veilige leeromgeving.

Wij bieden:

-een jong en dynamisch team;

-goede scholings- en ontwikkelmogelijkheden;

-een school die voortdurend in beweging is;

-goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO omo).

Voor informatie kun je terecht bij Bas Leijen via de mail: Basleijen@denieuwsteschool.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer van de school: 013-5812066.

Alleen sollicitaties via www.omo.nl worden in behandeling genomen.

Als een geschikte kandidaat is gevonden wordt deze vacature gesloten.

Waar ga je werken

De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept dat afgeleid is van een schooleigen visie op onderwijs. In deze visie staat de ontwikkeling van de leerling centraal: vanuit verwondering kennis verwerven, zich ontwikkelen als mens in de wereld, waarbij innovatie, openheid en verantwoordelijkheid kernwaarden zijn.  

De verwondering van de leerling is uitgangspunt van het leren.  

 In door de vakdocenten (experts) bepaalde thema’s staat de leervraag van de leerling centraal. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen leerlingen met elkaar en hun expert. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan uitsluitend de cognitieve ontwikkeling en de voorbereiding op het examen. Daarmee bereidt het hen ook uitstekend voor op het vervolgonderwijs. 

De school is flink in ontwikkeling. De thema’s waar de school aan werkt zijn: kenniscreatie en co-creatie; verantwoordelijkheid en eigenaarschap; leergemeenschap met een professionele cultuur. De school werkt vanaf september 2022 in een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Hierin is een groep experts en mentoren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een vaste groep leerlingen gedurende 2-3 jaar. Daarnaast zijn burgerschap op DNS, formatief handelen en meer maatwerk speerpunten. 

Snel naar

solliciteren
Onderwijstypes
Functiegroepen
Vacature categorieën