De bestuurdersverenigingen van het primair en voortgezet onderwijs werkten samen met de VO-academie aan een set professionaliseringsthema’s voor het funderend onderwijs: boegbeeld en hoofd, maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht, strategische visie en planning, leiderschap, verantwoordelijkheid en rekenschap en ten slotte persoonlijke professionaliteit. Stuk voor stuk belangrijke thema’s om als schoolbestuurder mee aan de slag te gaan.

De professionaliseringsthema’s hebben als doel om de professionalisering van bestuurders te stimuleren en te ondersteunen. De grote uitdagingen waar het funderend onderwijs zich voor geplaatst ziet, vragen om bestuurskracht. Ze vragen om bestuurders die toegerust zijn voor hun taak en verantwoordelijkheid, die vanzelfsprekend voortdurend werken aan de eigen bestuurskwaliteit.

In dit traject word je je bewust van hoe jij stuurt op je eigen autonomie en die van je teamleden. Zodat je weet wat je doet om te doen wat je weet. Hoe creëer je met elkaar een co-creatieve cultuur en welke rol heb jij als leider hierin?

Dalton: LEF

René Berends, Hilde-Marie van Slochteren, Vera Otten-Binnerts

Herziene editie met nieuwe praktijkervaringen en voorwoord van Makoto Yoshida, de grondlegger van Lesson Study. Werkdruk verminderen en professonaliseren met teamleren Lesson Study is een specifieke […]

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?