Passend onderwijs en hoogbegaafdheid

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en maatwerk, zo pak jij dat aan!

Ieder kind heeft recht op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Zo staat opgenomen in de Rechten van het Kind. Passend onderwijs is er voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, zoals kinderen met een fysieke handicap, ernstige dyslexie of hoogbegaafden. Met 25 maatregelen wil minister Slob (onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de minister: ‘Op heel veel plekken hebben we de afgelopen jaren echt stappen gezet naar meer passend onderwijs voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar nog niet overal gaat het zoals we willen. Daarom mogen leerlingen voortaan meepraten, wordt voor ouders duidelijker wat er mogelijk is en maken we voor leraren helder wat er van hen verwacht wordt en wat niet. Want we blijven knokken om iedere leerling passende ondersteuning te geven.’

Lees ook het artikel 25 maatregelen passend onderwijs

 

Hoofdpunten CAO

Vorig jaar gaf het demissionaire kabinet aan 500 miljoen euro uit te trekken voor het – gedeeltelijk – overbruggen van de loonkloof tussen medewerkers in het

lees verder »

BLOG

meer lezen over dit thema

Even een momentje zen

Even een momentje zen op school. Volgens Janet van Essen is mindfulness heel goed in te passen tijdens, tussen en na je lessen. Lees hoe.