De beroepsstandaard beschrijft het fundament van het vak van schoolleider. Dit vak is meer dan ooit in beweging. Het is belangrijk om samen met iedereen in en om het onderwijs een gezamenlijke taal te hebben, om de maatschappelijke opdracht van goed onderwijs voor alle leerlingen te blijven vervullen.

Bij leiderschapspraktijken gaat het om wat je als schoolleider doet: je handelingen en je gedrag dat door anderen wordt gezien en ervaren. Je kunt per leiderschapspraktijk nagaan wat er nodig is vanuit je eigen rol en positie in de school, afhankelijk van de context en ontwikkeldoelen van de school.

8 manieren om als schoolleider mentaal in balans te blijven

Jij staat aan het roer van je school en ja, dat is een flinke klus! Van visie tot uitvoering, jij bent de spil in het web. Maar hoe houd je jezelf staande én geïnspireerd tussen al die rollen en verantwoordelijkheden? In dit artikel duiken we in de wereld van de schoolleider en bieden we handvatten die je helpen in balans te blijven.

De rode draad in alle bijeenkomsten is het voortdurend reflecteren op de eigen visie en mentale modellen ten aanzien van verandering in relatie tot wat nodig is voor de ontwikkeling van het onderwijs en de mensen in het onderwijs en het omzetten van deze reflectie naar con­ crete acties in het hier en nu.

Werkgeluk

Ben jij gelukkig op jouw school?

Geldzaken

Geld voor mijn scholing, hoe regel ik dat?