Peter de Vries Ouderbetrokkenheid


Mijn naam is Peter de Vries en ik houd me bijna twintig jaar bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Ik verzorg lezingen en trainingen in de kinderopvang en op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als PhD-student doe ik een promotiestudie over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn onderzoek gaat over hoe aanstaande leerkrachten op de pabo worden voorbereid om samen te werken met ouders en ouderbetrokkenheid te bevorderen.

Waarom investeren in ouderbetrokkenheid? Omdat kinderen en jongeren zich dan beter ontwikkelen, maar ook omdat het je als professional of vrijwilliger energie, plezier en meestal ook tijd oplevert. Meer ouderbetrokkenheid betekent niet perse dat ouders meer (thuis) moeten doen, vaker moeten komen of dat er meer contact met ouders moet zijn. Ouderbetrokkenheid gaat vooral over je eigen opvattingen en overtuigingen over ouders, en over kennis van bepaalde psychologische processen. En dat gaat verder dan het oefenen van lastige gesprekken met ouders, zoals pedagogiek meer is dan het oefenen van gesprekken met leerlingen. Werken aan ouderbetrokkenheid is vooral werken aan je eigen beroepshouding en -kennis, die basis moet op orde zijn. Ik focus mij op het positief beïnvloeden van de mindset van professionals ten aanzien van ouders, daar begint het mee. Hoe? Vooral door lezingen en studiebijeenkomsten.

Ouderbetrokkenheid is daarom een prachtig woord: het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren met wie je mag werken?

Stel deze aanbieder een vraag

  • Peter de Vries Ouderbetrokkenheid
  • Valkenhof 55
  • 3853 BP Ermelo

Het aanbod van deze aanbieder

Handboek ouderbetrokkenheid 3.0

Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 is een toegankelijk en overzichtelijk standaardwerk voor elke school in het primair en voortgezet onderwijs die effectief wil samenwerken met ouders.

Ouderbetrokkenheid neXt

Dit toegankelijke handboek biedt mentoren niet alleen een theoretische onderbouwing, maar ook veel concrete handreikingen voor het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Ze krijgen antwoorden op praktische vragen als:

Basisboek coördinator ouderbetrokkenheid

Peter de Vries was leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs en werkte als adviseur en trainer ouderbetrokkenheid bij CPS. Hij is de bedenker van het bekende concept Ouderbetrokkenheid 3.0 dat op veel scholen wordt gebruikt. Momenteel is hij onafhankelijk expert ouderbetrokkenheid, verzorgt lezingen en trainingen en begeleidt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast doet hij promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid.