Risicovol spelen

De laatste tijd is er veel aandacht voor ‘risicovol spel’. En iedereen is het roerend met elkaar eens dat dit heel belangrijk is. Toch blijkt het in de praktijk lastig te zijn om ‘risicovol spel’ aan te bieden. Lastiger dan dat het in eerste instantie op papier lijkt. Want we willen tenslotte niet dat de kinderen iets overkomt… toch?

Buiten leren

Na de workshop ga jij heel anders aankijken tegen het buitenspelen en hopen we dat je nog met meer plezier met de kinderen naar buiten gaat, omdat jij dan weet wat daar te halen valt voor hun ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs

Het doel van deze cursus is informatie en inzicht krijgen over mogelijkheden bij bewegingsonderwijs aan een leerling met een visuele beperking en hoe dit geïntegreerd kan worden in de reguliere gymles.

Slechtziende leerlingen in groep 7 en 8

Tijdens deze dag word je op de hoogte gebracht van de oogheelkundige gegevens van jouw leerling en hoe je het onderwijs hierop aan kunt passen. Je krijgt o.a. informatie over de overgang naar het VO, het verkeersexamen en ICT.

Slechtziende leerlingen in groep 3

Deze cursus is voor leerkrachten groep 3 en extra-formatieleerkrachten die een door Bartiméus begeleide slechtziende leerling in de groep hebben of begeleiden, waarbij aandacht is voor 'schrijven' en 'spelen op het plein'.

Instructeur sport & bewegen (niv 4)

Ben jij al werkzaam in een sportschool of anderszins op sportief gebied, en wil je je als sport- en bewegingsleider verder ontwikkelen? Kijk dan eens naar deze MBO-opleiding Instructeur sport & bewegen. Daarmee leer je mensen te begeleiden bij hun sportieve activiteiten en je leert over fysieke gezondheidsaspecten, over voeding en over gezond leven. Hoe je mensen kunt coachen en stimuleren komt aan de orde, evenals sportpsychologie. Bewegingsleer en kennis van (fitness)apparatuur en trainingsoefeningen, zijn vaste onderdelen van het lesprogramma. Het opzetten van trainingsprogramma’s behoort tot de opleiding alsook het organiseren van wedstrijden en andere sportieve evenementen. Geef jouw carrière een sportieve boost! Meld je meteen aan.

Leerkrachten begeleiden in de combigroep 2/3

In deze eendaagse gaat het om je rol als proactieve systeembegeleider en niet als reactieve ‘trouble shooter’. Je leert denken in kansen, je leert de leerkracht ondersteunen in haar werk, je leert tools om de combinatiegroep te doen slagen. Jouw rol als intern begeleider is cruciaal in dit gehele proces.

Spel begeleiden bij peuters en kleuters

Wij willen je in deze training veel leren over het begeleiden van spel in de praktijk van alledag. Of het nu op de voorschool, de peuterspeelzaal of de kleutergroep is, het gaat om het jonge kind. Je leert meespelen en daardoor het spel van het jonge kind te begeleiden en stimuleren.

Uk en puk

Uk en Puk is een uniek programma voor kindercentra. Met activiteiten voor kinderen van nul tot vier jaar in horizontale én verticale groepen. Speels, verrassend en heel natuurlijk stimuleert het de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Als je binnen jouw kindercentrum op verantwoorde wijze vorm wilt geven aan VVE, dan is Uk en Puk een uitstekende keuze!

Spel van kleuters waardevol verrijken

Jonge kinderen leren het beste door te spelen. Daarom is er in de groepen 1 en 2 alle ruimte voor vrij spel. Vrij spelen betekent niet dat leerkrachten hier geen rol in spelen. Sterker nog, de manier hoe jij omgaat met dit spel is bepalend voor wat kleuters ervan leren. In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.

Ruimte als derde pedagoog

Deze training is bedoeld voor Pedagogisch Medewerkers. Je leert het belang in te zien van een goed afgestemde ruimte op de groep, om kinderen optimaal uit te kunnen dagen en te kunnen stimuleren in hun ontwikkeling.

Basistraining VVE

Werk jij met kinderen tussen de 2 en 4 jaar in de kinderopvang? Met deze basistraining ontwikkel jij de interactie- en begeleidingsvaardigheden om het verschil te maken.

VVE Uk & Puk

Ieder kind verdient het om zonder (onderwijs)achterstand te starten op de basisschool. Tijdens het VVE programma Uk & Puk ontdek jij hoe je het totaalprogramma zo optimaal mogelijk toepast op jouw locatie

Ruimte voor baby’s

Hoe geef je ruimte aan baby’s? En wil je de kwaliteit van de baby-opvang verhogen? In deze training leer jij hoe je aandacht en ruimte kunt bieden aan de jongste kinderen op jouw kinderdagverblijf.

Opvang en onderwijs jonge kind

Heb je vragen over opvang en onderwijs Jonge Kind, VVE-beleid en/of de voor- en vroegschoolse samenwerking? We gaan graag met je in gesprek om mee te denken. Ook kunnen we, indien daaraan behoefte is, een teambijeenkomst organiseren rondom een bepaald onderwerp.

Teken je les… met stoepkrijt!

Tijdens deze praktische Sinemiddag gaan we al tekenend aan de slag! We combineren hierbij twee krachtige principes: visueel werken en buiten leren. We verhelderen tijdens deze training waarom tekenen tijdens je lessen zo goed werkt en je leert en oefent verschillende werkvormen om meteen in jouw groep in te zetten.