Duidelijke uitleg geven

Er zijn vaak misverstanden over duidelijke uitleg. En even zo vaak beoordeelt de inspectie deze vaardigheid op scholen als onvoldoende. Wat is duidelijke uitleg nu wel en wat is het niet?

Actief betrokken leerlingen

Zou het niet geweldig zijn als al je leerlingen interesse tonen en taakgericht en geconcentreerd de lessen volgen en verwerken? Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat kun je allemaal doen om de actieve betrokkenheid van leerlingen te bevorderen?

De schoolleider beïnvloedt het denken

Leerkrachten en teams kampen soms met regelmatig terugkerende, hardnekkige denkpatronen die negatief inwerken op de sfeer in het team en het geloof in eigen kunnen. Hoe stuur je als schoolleider de mindset in de positieve richting?

De schoolleider inspireert

choolleiders die hun team weten te inspireren, bereiken daarmee dat collega's zelf verantwoordelijkheid nemen, minder zeuren, keuzes maken en creatiever worden in hun gedrag. Kwaliteitsbewustzijn en hoge leeropbrengsten zijn hiervan het gevolg.

Workshop: Motivatie

“Ik zou de leerling graag gemotiveerder willen zien. Wat kan ik doen om de motivatie bij mijn leerlingen te vergroten?” De workshop ‘Motivatie’ is voor leerkrachten die graag de […]