Aan de slag met je team: Retrospective

Wil je meer structuur bij jullie teamevaluaties zodat die daadwerkelijk leiden tot verbeteringen? De retrospective is een werkvorm waarmee je samen met je team terugkijkt op een periode, project of samenwerking.

Begrijpend lezen: Close Reading

Close Reading (analytisch lezen) is een aanpak voor het ontwikkelen van leesbegrip oftewel begrijpend lezen. We leggen je eerst kort uit wat Close Reading is en welke aspecten belangrijk zijn. Gedurende de cursus werken we die aspecten verder uit.

Datagestuurd werken

'We streven ernaar het beste uit elke leerling te halen.' Hoe weet je nu wat het beste voor elke leerling is? Hoe weet je wanneer je als leerkracht het maximale met je leerlingen hebt bereikt? Om dit te kunnen beantwoorden heb je gegevens (data) nodig.

Activeren van voorkennis

Het onderwerp van deze cursus, het activeren van voorkennis, is een belangrijke didactische strategie die in de gereedschapskist van iedere leerkracht moet zitten.

Afstemmen op leerlingen met ADHD

Hoe kun jij als leerkracht ervoor zorgen dat een leerling met ADHD nu juist in een positieve spiraal terechtkomt? Wat veroorzaakt dit gedrag en hoe kun jij als leerkracht je onderwijs zo afstemmen dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen?

Afstemmen op leerlingen met autisme in de klas

Wanneer spreken we van autisme, welke theorieën bestaan er ten aanzien van autisme, wat zijn de kenmerken van autisme, wat zie je aan het gedrag van deze leerlingen? Op deze en andere vragen proberen we in deze cursus een antwoord te geven.

Doelmatig samenwerken

In het onderwijs wordt veel nadruk gelegd op de cognitieve ontwikkeling, maar van het onderwijs wordt ook gevraagd aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is belangrijk dat leerlingen op een juiste en passende manier met elkaar omgaan en dat ze goed kunnen samenwerken.

De leerkracht handelt professioneel

Zet ik mijn kwaliteiten wel voldoende in binnen het team? Wat doe ik met de feedback van mijn leidinggevende en mijn collega's? Op deze en andere vragen die te maken hebben met jouw handelen als professional, proberen we je in deze cursus zelf een antwoord op te laten geven.

Communiceren met ouders

Als leerkracht voer je gesprekken met ouders van leerlingen die steeds meer betrokken en kritischer zijn. Soms zijn dit lastige gesprekken. Hoe voer je zulke gesprekken?

De zelfsturende leerling

In deze cursus gaan we ons oriënteren op zelfsturing van leerlingen. Wat is het precies en wat levert het op? Maar ook: wat kun je als leerkracht doen om de zelfsturing van leerlingen (van jongs af aan) te bevorderen?

Directe instructie bij kleuters

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden laten we je reflecteren op je eigen instructievaardigheden en we bieden je in deze cursus een format aan voor een lesvoorbereiding op basis van het directe instructiemodel dat toegesneden is op het kleuteronderwijs.

Duidelijke uitleg geven

Er zijn vaak misverstanden over duidelijke uitleg. En even zo vaak beoordeelt de inspectie deze vaardigheid op scholen als onvoldoende. Wat is duidelijke uitleg nu wel en wat is het niet?