Leiderschap in Verandering

Als je deelneemt aan deze vervolgopleiding verrijk je je kennis en inzichten, werk je praktijkgericht aan de veranderonderwerpen van je eigen school én ontwikkel je jouw professionele identiteit als schoolleider. Je wordt in deze opleiding een specialist in onderwijskundig verandermanagement!

Opbrengstgericht leiderschap

In deze leergang bespreken en trainen we effectief leiderschapsgedrag. Je verkent hoe dit past bij jouw eigen professionele identiteit; omdat het tot echt duurzaam succes leidt als het ook bij jou past.

Ambitieus in advisering

U kunt bij ons terecht met uw wensen voor de ontwikkeling van uw school, scholen of stichting. Als we daarbij voor u van meerwaarde kunnen zijn, verzorgen we graag een adviestraject.

Laat je visie leven en leiden

Na het volgen van de opleiding Laat je visie leven en leiden heb je tools in handen om binnen jouw school je missie, visie en kernwaarden te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Advies voor je (G)MR

Ontdek onze eenmalige en terugkerende adviesmogelijkheden over zeggenschap, effectieve samenwerking en regelgeving voor de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, oftewel de (G)MR.

(G)MR wijziging schooltijden

Wil je als (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad meer weten over regelgeving van schooltijden? Omdat het schoolbestuur jullie mening peilt? In de training ‘wijzigen van schooltijden’ vertellen we waar je aan moeten denken als jouw onderwijsinstelling schooltijden wil wijzigen. De training is voor de hele (G)MR. Zowel online als op locatie.

OR: Partnerschap

Vinden jullie de communicatie met het bestuur soms lastig? Of roept het toepassen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vragen op? Het werk van een ondernemingsraad is een uitdaging, en niet altijd even eenvoudig. En soms lukt het niet altijd meteen om als OR een hechte eenheid te zijn. Herkenbaar? Ontdek ons OR Partnerschap.

(G)MR partnerschap

Met het (G)MR-partnerschap van CNV Academie krijg je voor een vast bedrag per jaar een eigen contactpersoon. De contactpersoon staat je bij als trainer en overlegpartner. Waarom dit prettig is? Je kunt meteen met vragen terecht als er iets speelt. De contactpersoon denkt met je mee.

Schoolleider vakbekwaam

Versterk jouw leidinggevende vaardigheden om daarna als leidinggevende aan de slag te gaan in het po, vo, mbo of so en volg de opleiding tot vakbekwaam schoolleider. Vanuit strategisch inzicht leer je o.a. leiding te geven aan innovatie, team-ontwikkeling en kwaliteit. Je bent je bewust van jouw rol in de school en de wereld daar omheen en bent in staat om hier krachtige verbindingen te maken. 

Intersectorale intervisie voor bestuurders

Er zijn vast vraagstukken die je in je rol als bestuurder tegenkomt en waar je van gedachten over wilt wisselen met andere bestuurders. Vaak zoeken we dan contact met een collega-bestuurder uit de eigen sector. Maar wat zou het je opleveren als die uitwisseling ook met bestuurders uit andere sectoren plaatsvindt? Door intersectoraal te leren kun je als bestuurder werken aan een verbreed referentiekader. Nieuwe inzichten en ideeën kunnen een bijdrage leveren aan je professionele ontwikkeling en bestuurskracht.