Examentraining Nederlands mavo

In deze cursus leren we je hoe je in 5 stappen een examentraining voor het CE Nederlands neerzet waarvan je leerlingen zeggen: ‘Ik heb veel geleerd en het was nog leuk ook’.

Faalangst train de trainer

Na deze training ben je een faalangstspecialist en trainer en kun je (interne) deskundige zijn op dit terrein. Daarnaast zal je merken dat veel van de vaardigheden ook op andere momenten inzetbaar zijn.

Reflectiegesprekken voeren

Voer je regelmatig voortgangsgesprekken, portfoliogesprekken, mentorgesprekken of reflectiegesprekken met leerlingen en heb je het gevoel dat jullie snel uitgepraat zijn?

Assessor MKB-GW in het onderwijs

De belangrijke taak waarbij u alle voorkomende taken onder loep neemt om vast te stellen of een leerling de vakvaardigheden voldoen kent en kan uitvoeren. Naast deze vakkennis kunt u nu ook de houding en gedrag in relatie tot werk toetsen.

Toetslijn

Het is jammer dat leerlingen in de derde of in de vierde klas nog afstromen, terwijl in de rapportvergadering van het jaar ervoor al duidelijk was dat de leerling het zwaar zou krijgen. Hoe krijg je als school zicht op de voorspellende waarde van rapportcijfers en wat kunnen de secties daaraan doen?

Assessorentraining

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het goed waarnemen en beoordelen van het gedrag van een leerling, de houding van de assessor en het creëren van goede omstandigheden voor assessment.

Praktijkbeoordelaar

Deze e-learning is bedoeld voor (toekomstige) beoordelaars binnen de kinderopvang, zorg of het (primair) onderwijs en is gericht op kennis van taken, rollen en verantwoordelijkheden als praktijkbeoordelaar in een MBO opleiding.