Reflectiegesprekken voeren

Voer je regelmatig voortgangsgesprekken, portfoliogesprekken, mentorgesprekken of reflectiegesprekken met leerlingen en heb je het gevoel dat jullie snel uitgepraat zijn?

Assessor MKB-GW in het onderwijs

De belangrijke taak waarbij u alle voorkomende taken onder loep neemt om vast te stellen of een leerling de vakvaardigheden voldoen kent en kan uitvoeren. Naast deze vakkennis kunt u nu ook de houding en gedrag in relatie tot werk toetsen.

Toetslijn

Het is jammer dat leerlingen in de derde of in de vierde klas nog afstromen, terwijl in de rapportvergadering van het jaar ervoor al duidelijk was dat de leerling het zwaar zou krijgen. Hoe krijg je als school zicht op de voorspellende waarde van rapportcijfers en wat kunnen de secties daaraan doen?

Assessorentraining

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan het goed waarnemen en beoordelen van het gedrag van een leerling, de houding van de assessor en het creëren van goede omstandigheden voor assessment.

Praktijkbeoordelaar

Deze e-learning is bedoeld voor (toekomstige) beoordelaars binnen de kinderopvang, zorg of het (primair) onderwijs en is gericht op kennis van taken, rollen en verantwoordelijkheden als praktijkbeoordelaar in een MBO opleiding.

Leesvaardigheid

Tijdens de maatwerktraining ‘Beter lezen, beter scoren’ werk je samen met je collega’s aan een doorlopende leeslijn van onder- naar bovenbouw en kun je op een effectieve en motiverende manier invulling geven aan de examentraining voor het centraal examen.

Certificering

In dit traject wordt aangetoond dat de examenfunctionaris bewust bekwaam is in zijn rol. Een aantoonbaar bewijs van bekwaamheid is vaak een vereiste. Zowel binnen het onderwijs als de beroepspraktijk. Middels een certificeringstraject helpt Certiforce examenfunctionarissen hun bekwaamheid blijvend aan te tonen.