Coaching

Bent u op zoek naar een coach die de onderwijswereld kent en begrijpt? Die weet wat uw vraagstukken zijn en snapt waar u naartoe wilt? En die begrijpt dat coaching in het onderwijs vraagt om stilstaan en reflectie? Dan bent u bij de coaches van de B&T academie aan het juiste adres.

Peer consultancy voor schoolleiders VO

In kleine groepen reflecteert u met andere leidinggevenden in de school op uw eigen handelen en op dat van uw collega’s. De Beroepsstandaard VO wordt hierbij als leidraad gebruikt. Op gestructureerde wijze geeft en ontvangt u gerichte feedback.

Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers

Heeft u leidinggevende ervaring en wilt u het verschil maken in het basisonderwijs? De opleiding Vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers bereidt u voor op de onderwijspraktijk en op leidinggeven aan onderwijsteams.

Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs

Bent u op zoek naar aanscherping van uw eigen positionering als bestuurssecretaris? Zoekt u inspirerende uitwisseling van kennis en ervaring en de mogelijkheid om een kring van collega’s op te bouwen? Meld u dan aan voor het Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs.

Startende toezichthouders

Bent u een startende toezichthouder in het onderwijs en wilt u snel van waarde zijn voor uw organisatie? Wilt u vaardigheden ontwikkelen om uw effectiviteit te vergroten in uw verschillende rollen als toezichthouder? Meld u dan aan voor de Leergang startende toezichthouders van de B&T academie.

Onderzoekend leiderschap

Schoolleiders die grip houden op veranderprocessen in hun school zijn in staat om die te sturen en te beïnvloeden. Deze ‘veranderingsbekwaamheid’ vraagt onder andere inzicht in het veranderproces en reflectie vanuit verschillende perspectieven. Deze leergang biedt de mogelijkheid om aan de veranderingsbekwaamheid te werken vanuit een onderzoekend perspectief en zo de kwaliteit en effectiviteit van sturingsacties te verbeteren.

Kwaliteitszorg (V)SO

In het voortgezet onderwijs is kwaliteitszorg op bestuurs- en/of schoolniveau steeds vaker belegd bij specifiek daarvoor aangestelde (beleids)medewerkers. Ook kan kwaliteitszorg een taak zijn die de schoolleider of een andere leidinggevende in zijn of haar portefeuille heeft. Soms zien we dat een docent wordt gevraagd het kwaliteitsbeleid onder zijn of haar hoede te nemen. Het maakt niet uit hoe het bij u is geregeld. Bent u (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in uw organisatie, dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze leergang!

Kwaliteitszorg PO en (V)SO

Tijdens de leergang besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we ook ruim baan aan de praktijk. Er wordt geput uit zowel de ruime praktijkervaring van de cursusleiding als praktijkcases die de deelnemers zelf inbrengen.

Professionalisering voor ib’ers

Intern begeleiders hebben een belangrijke rol in het vormgeven van goed onderwijs op hun school. Deze vreemde tijd vraagt om nieuwe ideeën en oplossingen, maar biedt ook ruimte en behoefte om stil te staan bij de huidige praktijk.

Procesvaardigheden bij verandering

Tijdens de leergang ‘Procesvaardigheden bij verandering’ verdiepen deelnemers zich in de proceskant van hun werk vanuit hun eigen ontwikkelvragen over hun team, of vanuit een breder vraagstuk.

De Ontdekking

Verbreding en verdieping van uw visie en handelen met betrekking tot persoonlijk leiderschap

Audits, reviews en visitaties in het onderwijs

Bent u (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in uw organisatie? Of bent u anderszins betrokken bij audits, visitaties of reviews gericht op kwaliteit? Dan is deze nieuwe leergang wellicht interessant voor u.

Schoolplan op één poster

De Leergang schoolplan op 1 pos­ter, van strategie naar praktijk is voor leidinggevenden die graag korte en concrete plannen willen opstellen. Die willen leren om plannen te ontwikkelen waarvoor draagvlak is in het team. Die focus willen aanbrengen in de veelheid aan doelen en gegevens, gegeven de waan van de dag. Leidinggevenden die geen plannen willen maken omdat het moet, maar plannen om echt uit te voeren.