Een profielwerkstuk (pws) begeleiden

In deze workshop staat het begeleiden van een profielwerkstuk (PWS) centraal, door onder andere stil te staan bij het begeleiden van het afbakenen van een onderwerp, en de mate waarin je als docent stuurt in het begeleidingsproces. Er wordt ook tijd besteed aan het uitwisselen van ervaringen.

Seksualiteit & #METOO in de klas: Stel een leerlijn seksualiteit op voor jouw school

Onderwerpen zoals porno, #metoo en andere thema’s binnen seksualiteit spelen veel onder leerlingen. Niet iedere school heeft de kennis en kunde in handen om deze onderwerpen ook voldoende bespreekbaar te maken in de klas. In deze bijeenkomst willen we met verschillende docenten aan de slag gaan om deze thema’s op school meer bespreekbaar te kunnen maken en ook een start te maken met een leerlijn seksualiteit.

STEM onderzoek

STEM, ook wel STEAM genoemd, omvat vaardigheden en kennis nodig voor het opleiden van de nieuwe generatie tot leiders en innovators voor het oplossen van complexe wereldproblemen. Tijdens deze masterclass nemen we je mee in verschillende actuele onderzoeken en bespreken we de onderzoeksresultaten en hoe deze kunnen worden toegepast in de praktijk.

ONZe boekenclub: Wij zijn licht van Gerda Bles

ONZe boekenclub eindigt het schooljaar met Wij zijn licht van Gerda Blees. Deze meerstemmige roman, waarin onder meer de nacht, een sinaasappelgeur en een pen focaliseren, onderzoekt de vraag wie schuldig is. Met dr. Esther Op de Beek, universitair docent moderne Nederlandse Letterkunde, bespreken we hoe je zo’n meerstemmige roman over verheven idealen in de klas kan bespreken.

Quantum DOT – quantum technologie

Dit schooljaar wordt er een nieuwe NLT module ontwikkeld over quantumsensoren en hun toepassingen in de natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. De DOT bestaat uit drie bijeenkomsten. In de opeenvolgende sessies geeft een onderzoeker een toelichting op een onderwerp uit de quantum module en wordt er een practicumopstelling uitgetest.

ONZe boekenclub: Confrontaties van Simone Atangana Bekono

ONZe boekenclub start met Confrontaties van Simone Atangana Bekono. Het is geschreven vanuit een antikoloniaal gezichtspunt en verweeft de koloniale geschiedenis met boze vrouwen uit de klassieke mythologie. Om zo’n boek in de klas goed te kunnen bespreken is het belangrijk om de historische en literaire betekenis goed te kunnen duiden. In de bijeenkomst verkennen we deze aspecten met dr. Esther Op de Beek, universitair docent moderne Nederlandse letterkunde.

Ondernemerschap voor docenten en leerlingen

Ondernemerschap is een onderdeel van het vak bedrijfseconomie maar krijgt niet altijd de aandacht die het verdient in de klas. In deze masterclass willen we docenten economie en bedrijfseconomie inzicht en casuïstiek aanreiken om in de klas te gebruiken. Dit doen we door aan te sluiten bij de verschillende domeinen van de syllabus.

Kiezen voor taal

In deze workshop reiken we je inzichten en ideeën aan over het enthousiasmeren van je leerlingen voor een tweede vreemde taal en hoe je als collega’s door middel van samenwerking tussen alle mvt-secties elkaar en de taalvakken kunt versterken binnen het curriculum van je school.

NLT: Hoe staat het vak ervoor?

Na de bespreking van het rapport over de bevragen van de ervaringen en ideeën over het vak NLT zal de bijeenkomst dan ook bestaan uit het uitwisselen van ervaringen en een inhoudelijke discussie over het vak in het algemeen en de inhoud van de (Delftse) modules in het bijzonder.