Basisbekwaam

Wil je je leidinggevende kwaliteiten (verder) ontwikkelen en deze voortzetten in de praktijk? Ontwikkel je persoonlijke leiderschap. Ontdek praktische vaardigheden om een succesvolle leider te worden. Voer gericht praktijkonderzoek en werkplekopdrachten uit.

Taalcoördinator

Als coördinator taal bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, je bent vraagbaak voor het team en stimulator op het gebied van taal en leesonderwijs. Je bent bovendien degene die de veranderingen planmatig aanpakt. Eén op de vier basisscholen heeft een taalcoördinator.

Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Goed bewegingsonderwijs levert daarnaast een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl van kinderen.

Vroeg Vreemdetalenonderwijs (vvto)

In een professionaliseringstraject VVTO is er aandacht voor de visie van het team op vreemde talenonderwijs. Het team onderzoekt eerst de eigen opvattingen over meertaligheid, waarna het taalbeleid met een meertalige lespraktijk ontwikkelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke kwaliteitseisen voor een goed vvto-programma. De school kan namelijk een erkende vvto-school worden wanneer zij aan de indicatoren voldoet.

Oriëntatie op leiderschap

Waarom zou je niet eens onderzoeken of leidinggeven iets voor je is? Met het traject oriëntatie op leiderschap krijg je zicht op je eigen leidinggevende capaciteiten. Maak kennis met theorie, inzichten en vaardigheden die betrekking hebben tot leidinggeven in je organisatie.

Middenmanagement

Werk je nu als leraar en wil je je ambities verder ontwikkelen op managementniveau? Ontwikkel de basisvaardigheden van het leiderschap. Doe ervaring op met professioneel leiderschap en geef vorm aan jouw visie op leiderschap. Je verbreedt je horizon en leert de taal van management en leiderschap ver

Basisbekwaam verkort programma

Al in het bezit van het diploma Middenmanagement? Ontwikkel je leidinggevende kwaliteiten verder met de leiderschapsopleiding Basisbekwaam verkort. Ga verder de diepte in met de thema’s die aan bod kwamen tijdens de opleiding Middenmanagement. Ontwikkel je persoonlijke leiderschap. Ontdek nog meer p

Specialist Jonge Kind

Iedere peuter en kleuter gun je een specialist jonge kind! Deze gecertificeerde opleiding biedt verdiepende inhoud en kennis aan over de specifieke ontwikkeling van de kleuter waarbij de theorie wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk in de kleutergroep.

Dalton Intern Begeleider

De opleiding Dalton Intern Begeleider leert je verder kijken dan de scores op cognitieve vaardigheidstoetsen. Vanuit de visie kindgericht werken is er oog voor de ontwikkeling van het kind als geheel.

Daltoncoördinator PO

De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, toepassen van deze kennis en inzichten, visievorming, waarneming en oordelen, communicatie, teamleren en leervaardigheden, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltoncoördinator.

Expertmodules Rekencoördinatoren (RC+)

Ben jij een afgestudeerde rekencoördinator en wil je graag verdiepende expertise opdoen met betrekking tot een aantal thema’s. Kies dan een van onderstaande expertmodules, zodat je gericht een eigen vervolg kunt geven aan het vergroten van jouw expertise.

Intern begeleider

Ben je leraar en wil je de ondersteuningsstructuur voor leerlingen opzetten en leraren begeleiden? Ontdek bij de opleiding Intern Begeleider hoe alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Breng de ondersteuningsbehoeften van kinderen, collega’s en de directeur in kaart. Leer hoe je de leerlin

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Werk je in de kinderopvang, peuterspeelzaalorganisatie of Integraal Kindcentrum en wil je je verdiepen in pedagogiek, coaching en het ontwikkelen van beleid? Volg één of beide modulen en ontwikkel je als pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Pas de theorie uit de lessen direct toe in de praktijk,

Rekencoördinator

Hoe maken we ons reken-wiskunde onderwijs toekomstbestendig? Hoe richten we ons reken-wiskunde onderwijs zo in dat we het beste uit ieder kind kunnen halen? Hoe zorgen we er als school voor dat leraren en leerlingen plezier beleven aan het vakgebied? Welke rekenmethode past het best bij onze visie?

Specialist Jeugdliteratuur

Als specialist jeugdliteratuur beschik je over inhoudelijke kennis van recent verschenen boeken voor kinderen van 4 – 13 jaar en ben je in staat om kwaliteitsoordelen te verschaffen. Ook kun je je collega’s inspireren en adviseren hoe jeugdliteratuur op een structurele manier een stimulerende plek i