Inspiratie voor het CvB

Heb je behoefte aan een ‘critical friend’ met een frisse en scherpe blik? Om deze taak vol verve te kunnen vervullen, bieden wij twee inspiratiesessies aan.

Regie en leiderschap in de wei

De paardenworkshop ‘Regie en leiderschap in de wei’ helpt je bewust te worden van wat je, vaak zonder te beseffen, non-verbaal overbrengt. Door te werken met paarden zul je het verschil ervaren tussen samenwerken vanuit kracht en vanuit verbinding.

Schoolleider

Je wilt een team van leraren dat elkaar respecteert, aanvult en stabiel is. Je wilt gelukkige leraren in de school die elkaar inspireren, helpen en het onderwijs een stapje verder brengen.

Leerlijn Visie

In deze leerlijn leert de onderwijskundig leider om vanuit een betekenisvol perspectief te komen tot een eigen onderbouwde visie op onderwijs en een visievormingstraject dat hieraan ten grondslag ligt.

Schoolleider Voortgezet Onderwijs I en II

Voor aanstaande of pas gestarte leidinggevenden in het voortgezet onderwijs die in twee jaar tijd hun bekwaamheid willen ontwikkelen tot en met post-bachelor niveau Leidinggeven II (vakbekwaam). Je verwerft de competenties hiervoor in de eigen praktijk, ondersteund door coaches, trainers en docenten binnen een flexibele opleidingsstructuur.

Schoolcultuur, ontwikkeling en verbetering

In deze leergang leer je interveniëren in de schoolcultuur, gericht op een leef-, werk- en leeromgeving die ten goede komt aan leerlingen én volwassenen, en aan het realiseren van het best mogelijke onderwijs binnen een toekomstbestendige schoolorganisatie.

Schoolleider Voortgezet Onderwijs I

De stap naar een bekwaam teamleider in het voortgezet onderwijs zet je met deze opleiding op post-bachelor niveau Leidinggeven I (basisbekwaam). In één jaar tijd verwerf je de competenties hiervoor in de eigen praktijk, ondersteund door coaches, trainers en docenten binnen onze flexibele opleidingsstructuur.

Schoolleider Voortgezet Onderwijs II

Voor aanstaande of pas gestarte leidinggevenden in het voortgezet onderwijs en voor ervaren teamleiders of adjunct-directeuren die in één jaar tijd gekwalificeerd willen worden op vakbekwaam niveau en reeds het diploma Leidinggeven I (basisbekwaam) hebben verworven.