Opleiding leidinggevenden en beleidsmedewerkers SWV

Sturing geven aan de ontwikkeling van passend onderwijs in een samenwerkingsverband is een vak apart, zelfs als je al veel bestuurlijke ervaring hebt. De verdeling van verantwoordelijkheden binnen de wereld van het onderwijs zit complex in elkaar. Met deze opleiding leer je hoe je het beste sturing kunt geven aan een samenwerkingsverband.

Partnerschap in de driehoek

Doel van de training is een integrale oplossingsgerichte manier van werken te ontwikkelen waarin school en jeugdhulpverlening samen aan de slag gaan om een effectieve werkwijze in de driehoek te ontwikkelen.

Excellente leerkracht

Veel scholen voor primair onderwijs werken handelingsgericht. In de praktijk zien we leraren dikwijls worstelen om tegemoet te komen aan de veelheid van ondersteuningsvragen. Met deze training doe je als leraar kennis en vaardigheden op om ondersteuning echt handen en voeten te geven in je klassenpraktijk.

Rekensprint Online

Deelname aan deze online training zorgt ervoor dat je een vliegende start kunt maken met Rekensprint Online! Met interactieve instructie en opdrachten zorgen we ervoor dat je alles uit dit rekenremediërings- en oefenplatform kunt halen.

Route Auditor 2024

Heb je de opleiding Expert Onderwijskwaliteit afgerond en wil je samen met andere experts je verder specialiseren als auditor? Volg dan deze driedaagse route. Een […]

Wendbaar teamleider

Je ontdekt in dit programma hoe je praktisch en wendbaar omgaat met jouw eigen talent en dat van een ander, gericht op de doelen die jouw team heeft.