Organisatiescan

Bij een organisatiescan kijken we naar de inrichting van de processen die de basis vormen voor het werken aan kwaliteit. De focus ligt op het bestaan en de inrichting van deze processen. Observaties over de kwaliteit van de uitvoering (b.v. coaching) worden, indien ondersteunend aan de scan, meegenomen in de rapportage.

Lezen is top in het primair en speciaal onderwijs (LIST)

De laatste tijd is er veel aandacht voor de afnemende leesvaardig-heid en leesmotivatie bij kinderen en jongeren. Vraagt u zichzelf ook af waar dit aan ligt en wat u hier als school aan kunt doen? Staat u voor de keuze om een nieuwe leesmethode aan te schaffen? Met de implementatie van LIST werkt u aan het verhogen van de leesresultaten en leesmotivatie van jouw leerlingen.

Beoordelen van het VNT2

Voor het Voortgangsinstrument NT2 hebben we twee trainingen. Een basistraining die uitlegt hoe je het beoordelingsmodel Spreken en Schrijven hanteert en een vervolgtraining waar je samen met collega's tot een beoordeling komt.

Werken met het INT2

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2.

NT2 advies

Wij verzorgen maatwerktrainingen binnen het NT2 die aansluiten bij jullie specifieke vragen.

Training en advies Quayn

Wil je je meer verdiepen in de mogelijkheden van digitaal toetsen met Quayn? Wij geven trainingen aan docenten van PO tot WO. Dat kan voor groepen zijn of individueel, online, bij jou op locatie of in ons trainingscentrum te Culemborg.

Gedragsexpert

Deze opleiding heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met leerlingbehoeftes en ordeverstorend gedrag op school.

Anti-pestcoördinator

Deze cursus stoomt jou klaar als anti-pestcoördinator. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom pesten en bent hét aanspreekpunt rondom pestbeleid op jouw school.

123ZING Basis voor teams

Maak kennis met alle onderdelen van de methode en ontdek samen met onze trainer hoe je eenvoudig én met veel plezier muziekles kunt geven met 123ZING.

De startende RT’er

Heb je een eigen praktijk? Of wil je starten met een eigen praktijk? En wil je graag meer weten over professionalisering als Remedial Teacher? Deze cursus gaat over jouw professionaliteit als Remedial Teacher.

Aardrijkskunde: actieve verwerkingsopdrachten

De verwerkingsfase in de aardrijkskundeles bestaat vaak uit het beantwoorden van vragen waarvan de antwoorden letterlijk in de tekst te vinden zijn. Of er wordt een grote samenwerkingsopdracht gegeven, waarbij ...