Werken met het INT2

Bureau ICE verzorgt een training Werken met INT2. Het doel van deze training is:

  • om te leren hoe je het INT2 efficiënt kan inzetten,
  • op welke manier je de resultaten moet beoordelen,
  • en welk advies je op basis hiervan formuleert.

De training is opgebouwd rondom het INT2: hoe zien de INT2-onderdelen eruit, hoe hangen zij samen met de bestaande taalniveaus en hoe werk je ermee? Daarnaast is er veel aandacht voor het mondeling communiceren op A2. Voor ervaren NT2-docenten duurt de training een dagdeel. Heb je minder ervaring met het NT2-onderwijs of wil je meer kennis over het Europees Referentiekader (ERK)? Dan bieden we een training aan van twee dagdelen. In het eerste dagdeel geven we onder andere uitleg over de verschillende taalniveaus en oefen je om daarmee te werken bij het beoordelen van taalproducten. In het tweede dagdeel staat het INT2 centraal. De inhoud van dit trainingsdeel is hetzelfde als hierboven is beschreven voor de NT2-docenten.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg2 bijeenkomsten