Intern begeleider (Verkort)

Introductie

Dé opleiding voor de succesvolle Intern Begeleider

Jouw rol als intern begeleider is cruciaal om voor iedere leerling de beste onderwijsondersteuning te verzorgen. Wil jij in vier dagen leren hoe je leerkrachten en leerlingen binnen het passend onderwijs succesvol ondersteunt? Deze opleiding leert je optimaal werken binnen het passend onderwijs als kwaliteitsbewaker van onderwijs en zorgbeleid.

Na deze opleiding

 • Geef jij effectief invulling aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor de (verdere) implementatie van Passend Onderwijs op jouw school
 • Coach en begeleid jij jouw collega’s in het pedagogisch en didactisch handelen
 • Begeleid jij op een handelingsgerichte wijze, leerkracht en leerling
 • Weet je hoe jij de ondersteuningsroute en -structuur in jouw school effectief vormgeeft
 • Borg jij de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen en ondersteuningsstructuren op jouw school

Opbrengsten van deze opleiding zijn

 • Zicht op (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden
 • Kunnen motiveren, managen en aansturen van jouw collega’s
 • Professioneel communiceren en coachend adviseren
 • Analyseren en reflecteren op de ondersteuningsstructuur
 • Zicht op kwaliteitszorg

Volg de Opleiding Intern Begeleider en geef de leerlingzorg optimaal vorm!

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je zich tijdig aan te melden. De vorige opleidingen waren snel volgeboekt.

Programma

Module 1

De (veranderende) rol van de IB’er binnen het (passend) onderwijs
De IB’er is binnen de wet Passend Onderwijs onmisbaar. Je hebt een belangrijke taak als het gaat om het ondersteunen van de leerkrachten, het aansturen van veranderingsprocessen en het verder vormgeven van handelingsgericht werken. Tijdens deze dag leer je welke compententies voor een IB’er van belang zijn, welke taken en rollen er zijn en wat dit betekent voor jouw rol binnen de school. Daarnaast behandelt deze module het handelingsgericht werken en het belang van het werken met een PDS(C)A cyclus. Op welke manier is dit terug te zien bij jouw school/bestuur /SWV?

In het kort:

 • Visie en attitude van de IB’er bij Passend Onderwijs, HGW/HGA en het gebruik van de PDCA cyclus
 • Taken en rollen van de IB’er, nu en in de toekomst
 • Competenties van de IB’er

Module 2

Professioneel communiceren en coachend adviseren
Professioneel communiceren en effectief begeleiden zijn bepalender voor de kwaliteit van de ondersteuning en het onderwijs dan de systemen en structuren die wij hanteren. Maar hoe begeleid je dan handelingsgericht? Als IB’er ben jij de spil binnen de communicatiestructuren tussen school, ouders en externe partners. Tijdens deze dag leer jij wat effectief communiceren is en welke aspecten daarbij een rol spelen. Hoe voer je bijvoorbeeld een goed gesprek met ouders? Daarnaast is het begeleiden van leerkrachten een belangrijke rol van de IB’er. Tijdens deze dag krijg leer jij hoe je jouw collega’s kan coachen en ondersteunen vanuit het gedachtegoed van oplossingsgericht werken.

In het kort:

 • Basiskennis effectieve communicatie
 • Gesprekstechnieken
 • Oplossingsgericht coachen

Module 3

De IB’er als kwaliteitsbewaker
Als IB’er heb je een belangrijke verantwoordelijkheid over de kwaliteit van ondersteuning en de ondersteuningsstructuur. Je bewaakt de kwaliteit van de opbrengsten met o.a. het leerlingvolgsysteem. Algemene kennis van toetsen, toetsafnamen en toetsresultaten is hierbij van belang evenals kennis en vaardigheden met betrekking tot het proces en de inhoud van een schoolzelfevaluatie. Tijdens deze dag leer jij hoe je de opbrengsten van jouw school kunt analyseren op school- groeps- en leerlingniveau en hoe jij uitdagende maar passende doelen kunt stellen. We gaan aan de slag met het gedachtendgoed van Marzano (doen wat werkt) en Hattie.

In het kort:

 • Kwaliteitsbewaking van de ondersteuning & ondersteuningsstructuur
 • Begeleiden van veranderprocessen
 • Proces en inhoud van de schoolzelfevaluatie

Module 4

De IB’er als procesbewaker
Als IB’er heb je een coördinerende rol en bepaal je samen met de leerkracht wat de leerling nodig heeft. Welke verwachtingen van jou als IB’er zijn er op dit gebied? Wat is jouw verantwoordelijkheid en wat is die van de leerkracht? En hoe pak je het monitoren op een systematische manier aan?

In het kort:

 • Het opstellen en monitoren van het OPP
 • Het proces van groeps- en leerlingbesprekingen
 • De rol van de IB’er als monitor
 • Ruimte voor eigen vragen en inbreng nav voorgaande modules

Voor wie

(Toekomstig) intern begeleiders in het primair onderwijs die hun leerlingenzorg optimaal vorm willen geven.

Algemene informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Gratis boek:

Bij deelname ontvang je gratis het boek ‘Wegwijzer voor de intern begeleider’ van Vivian van Alem

Studiebelastinguren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 50 uren inclusief contacturen.

Persoonlijke feedback

Het doel van deze opleiding is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van elke deelnemer. De opleiding kent tal van praktische opdrachten. Als deelnemer krijg je persoonlijk en gerichte feedback op de praktische opdrachten en persoonlijke leervragen die hier uit voort vloeien aangaande bijvoorbeeld: het SchoolOndersteuningsProfiel, het SchoolOntwikkelPlan, een veranderingsproces, de aanpak van het gesprek met de directie/ team en andere zaken waar je praktisch bij ondersteund wil worden.

Lerarenportfolio

Deze cursus is geregistreerd bij lerarenportfolio: 00601-05326

Startdata en locaties

 • Utrecht 20 apr. 20234 bijeenkomsten€ 2299excl. btw