Verhalen in geschiedenislessen

Verhalen tijdens de geschiedenisles roepen al snel het beeld op van de ouderwetse leraar ‘die zo mooi vertellen kon’. Sinds enige jaren is docent Neely de Ronde actief aan de slag gegaan met historische verhalen als kern van een deel van haar lessen. Daarbij ging ze steeds op zoek naar passende werkvormen om met de leerlingen aan de slag te gaan naar aanleiding van het verhaal.

Ze zag grote impact op verschillende didactische en pedagogische vlakken:

  • cognitief: leerlingen lijken de inhoud gemakkelijker te onthouden;
  • historisch inleven: gaat meer ‘als vanzelf’;
  • relevantie: een historisch verhaal is eenvoudig te koppelen aan levensthema’s die zowel toen als nu een rol spelen. Dit biedt opening om binnen het schoolvak geschiedenis te werken aan doelen voor burgerschap en persoonsvorming;
  • sfeer in de klas: verhalen bevorderen een open en veilige sfeer van vertrouwelijkheid en mededeelzaamheid.

Doel & resultaat

Het streven is om geschiedenislessen betekenisvoller en effectiever te maken. Bijvoorbeeld door met collega’s:

  • samen na te denken over verhalen in het geschiedenisonderwijs;
  • lessuggesties te ontwikkelen, uitproberen en uit te wisselen;
  • te onderzoeken welke creatieve en interactieve werkvormen zich lenen voor lessen waarbij een verhaal centraal staat;
  • te onderzoeken welke invloed verhalen vertellen kan hebben op het pedagogisch-didactische klimaat

Datum & tijd

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur in het Pieter de la Court gebouw op Universiteit Leiden.

Kosten

Voor partners van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden) zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s. De kosten worden bij uw school in rekening gebracht.