Uitdagende peuters

Behalve dat de peuterperiode sowieso een uitdagende fase is waarin kinderen tal van gedragsuitingen laten zien, kan gedrag ook extra opvallen. Dit opvallende gedrag kan een uitdaging zijn voor jou als professional. Je vraagt je af wat nog bij een gemiddelde ontwikkeling hoort, je maakt je zorgen over de verdere ontwikkeling van het kind en je wilt het graag begeleiden bij wat het nodig heeft. Wil jij handvatten om met deze uitdaging aan de slag te gaan? In deze training bieden we je een theoretische achtergrond over opvallend gedrag en handelingssuggesties voor in de praktijk.

De essenties

Door jou ingebrachte casuïstiek is het uitgangspunt in deze training.

  • We helpen je om de stappen van vroegsignalering toe te passen op jouw casus(sen).
  • We gaan in op de signalen die kinderen door middel van gedrag geven en we bespreken wat een passende aanpak kan zijn.
  • Je krijgt hiervoor verschillende instrumenten uitgereikt die je kunt gebruiken in jouw praktijk.

Werkwijze

Aan de hand van eigen casuïstiek doorlopen we de stappen van Vroegsignalering. De opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast op de eigen casus, zowel in de training als in de praktijkopdrachten.

Doelstelling

Aan het einde van de training ben je in staat om aan de hand van de stappen van vroegsignalering doordacht en adequaat te handelen bij opvallend gedrag.

Doelgroep

  • Intern Begeleiders
  • Pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches
  • Pedagogisch medewerkers

Algemene informatie

Locatie: Bazalt Groep Den Haag, (Burgem. v. Karnebeekln.)

Datum

  • 20 februari 2023: 14:00 – 17:00
  • 13 maart 2023: 14:00 – 17:00
  • 3 april 2023: 14:00 – 17:00

Prijs: € 495,-

Prijsinformatie

Deelnameprijs is incl. BTW (alleen training).