Training Sociale veiligheid

Hoe ga je met elkaar om?
Onze trainingen Sociale veiligheid zijn gericht op het voorkomen, ombuigen en het omgaan met ongewenst gedrag tussen collega’s.

Wij versterken en verdiepen de (gedrags)vaardigheden voor het signaleren en benoemen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie door interne medewerkers. De training traint het (h)erkennen van de signalen, het open staan voor meldingen en het benoemen en bespreekbaar maken van ongewenst gedrag.

De training versterkt leiderschap, openheid en andere vaardigheden in het kader van het realiseren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor alle partijen. We bieden praktische, direct toepasbare gesprekstechnieken voor als een medewerker een melding maakt van ongewenst gedrag door een andere medewerker.

Resultaat van onze training
Leidinggevenden krijgen inzicht in het signaleren van ongewenst gedrag en weten hoe dit bespreekbaar te maken, zowel met de betrokken medewerkers als vertrouwenspersonen. Zij weten hun medewerkers te ondersteunen, op te vangen en waar nodig door te verwijzen.

Medewerkers leren dát je je grenzen mag stellen en hoe grensoverschrijdend gedrag te (h)erkennen. Zij trainen de vaardigheden om ongewenst gedrag effectief bespreekbaar te maken, mét behoud van de werkrelatie.

Incompany en online
Onze trainingen worden zowel incompany als online gegeven.Training Sociale veiligheid voor leidinggevenden

Deze training van 2 dagdelen vergroot het bewustzijn en de vaardigheden van leidinggevenden bij het realiseren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor medewerkers. Leidinggevenden weten hoe oog te hebben, en open te staan, voor signalen en meldingen van pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Zij weten dit gedrag te voorkomen en te beperken.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg2 bijeenkomstenData en prijs op aanvraag