Taalbeleid – Benader het taalonderwijs breed

Deze cursus is onderdeel van een abonnement

Informatie

ACCREDITATIE IN AANVRAAG

Binnen het taalaanbod op scholen is er vaak aandacht voor de individuele componenten van het taaldomein, maar te weinig aandacht voor de verbinding van die componenten. Om te komen tot een goed beleid binnen jouw school moet je, samen met je team, kijken naar alle componenten van het taalonderwijs.

In deze cursus bespreekt Marcel van As hoe je het taalonderwijs breed kunt benaderen en hoe je de schoolambitie (de einddoelen of beheersingsdoelen) kunt vertalen naar de aanbodsdoelen (de lesdoelen). Aan het eind weet je hoe je je beleid kunt vormgeven ten aanzien van het taalonderwijs: wat te behouden, wat (op termijn) aan te pakken en wat te beëindigen.

De accreditatie voor deze cursus is in aanvraag bij het Schoolleidersregister PO.

Auteur(s)

Marcel van As

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus:

  • heb je kennis van het taalgebied als geheel.
  • heb je kennis van de subonderwerpen en het aanbod binnen het taalonderwijs: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en (mondelinge) taalvaardigheden.
  • weet je hoe je het taalbeleid kunt benoemen binnen een normkader
  • weet je hoe je jouw school kunt positioneren op de schaal tussen leerlijngestuurd en methodegestuurd.
  • weet je hoe je (tussen)doelen kunt formuleren voor de langetermijndoelen ten aanzien van taalonderwijs.
  • weet je hoe je de (tussen)doelen aan bijbehorende acties kunt koppelen ten behoeve van taalonderwijs.

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 1 uur.