Stress Wijzer: training stresshantering voor leraren

Leraren kunnen regelmatig te veel stress ervaren door hun drukke en veeleisende baan, hoe leuk ze lesgeven en hun vak ook vinden. Dat heeft invloed op het persoonlijk welbevinden, maar ook op hoe zij voor de klas staan.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat stress bij leraren het stressniveau van leerlingen beïnvloedt en dat het een rol kan spelen in de kwaliteit van het lesgeven, het klassenmanagement en het scheppen van een positief en veilig leerklimaat. Stress is niet altijd slecht maar als er geen goede balans is met ontspanning liggen fysieke en mentale klachten op de loer, zowel bij startende als bij ervaren leraren.

Alle stress uitbannen is dus niet nodig en ook niet haalbaar, maar tijdig stresssignalen leren herkennen en deze beter kunnen hanteren heeft een positief effect  op vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Ook het onderwijs wordt er beter van: zowel de kwaliteit van lesgeven en het welbevinden van de leerlingen als de sfeer onder collega’s en in de klas. Het Stress Lab van de VU heeft daarom speciaal voor leraren de groepstraining Stress Wijzer ontwikkeld. Tijdens de training krijgen leraren inzicht in wat stress is, wat fabels en feiten zijn, hoe je tijdig signalen herkent en daar wijzer mee kunt omgaan. Er zijn verschillende technieken en apps waarmee deelnemers gaan experimenteren om te ervaren welke het beste werkt.

Wat leer je

De training heeft een interactief karakter. De theorie wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk en persoonlijke beleving en deelnemers gaan zelf onderzoeken wat voor hen goed werkt.

Stress Wijzer bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 2,5 uur. Van deelnemers wordt daarnaast één uur voorbereidingstijd per bijeenkomst gevraagd, waarin zij een praktische opdracht uitvoeren.

Inhoud bijeenkomsten

1. Bewustwording: wat is stress?

Wat is stress precies? Niet alle stress is verkeerd en naast ongezonde bestaat er ook gezonde stress. Wanneer is het te veel en welke gevolgen kan dit hebben? Deelnemers worden zich bewust van verschillende stressbronnen in de onderwijspraktijk.

2. Signalering: hoe herken je stress?

Wat zijn uitingen van stress in gedrag of cognitie en op emotioneel en lichamelijk vlak? Wat doet dit met je en wat betekent dit voor je rol als leraar? Deelnemers worden zich bewust van de stress-symptomen bij hen zelf en bij collega’s. Zij leren technieken om die symptomen te signaleren.

3. Coping: wat kun je aan stress doen?

Deelnemers krijgen verschillende effectieve stressreductietechnieken aangereikt en oefenen daarmee om te ervaren welke bij hen past. Zij analyseren een concrete, ervaren stresssituatie en leren hierbij een passende interventie te kiezen die voor stressreductie zorgt.

Resultaat

Deelnemers krijgen handvatten, technieken en hulpmiddelen (zoals apps) voor stresshantering aangereikt en zijn na afloop beter in staat om te gaan met stresssituaties in het dagelijks leven, op het werk en privé.

Het beoogd eindresultaat is een betere stresshantering. Aan het eind van de training hebben deelnemers meer kennis van gezonde en ongezonde stress en mogelijke gevolgen, fabels en feiten,  factoren en situaties die kunnen leiden tot stress of er juist tegen beschermen, wat persoonlijke bronnen en -signalen zijn en hoe je daar tijdig grip op krijgt.

Voor wie

De groepstraining Stress Wijzer is bedoeld voor leraren in het VO en MBO. Voor leidinggevenden en zorgprofessionals verzorgen we trainingen op maat.

De training wordt incompany aangeboden voor minimaal vijf en maximaal tien deelnemers, in de standaardvorm of als maatwerktraining. Dit kan bijvoorbeeld een groep startende leraren zijn die klaar is met het inductietraject, maar ook ervaren leraren die door bijvoorbeeld een breed takenpakket, veranderde leerlingenpopulatie of personeelstekort veel stress ervaren.

Praktische informatie

Aantal en duur bijeenkomsten

Drie bijeenkomsten van 2,5 uur

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 10

Studiebelasting

10,5 uur (7,5 contacturen en 3 uur voorbereidingstijd)

Startdata en locaties

  • in overlegOp locatie2 bijeenkomsten€ 2175Excl. reis- en locatiekosten