Spel van kleuters waardevol verrijken

Jonge kinderen leren het beste door te spelen. Daarom is er in de groepen 1 en 2 alle ruimte voor vrij spel. Vrij spelen betekent niet dat leerkrachten hier geen rol in spelen. Sterker nog, de manier hoe jij omgaat met dit spel is bepalend voor wat kleuters ervan leren. In dit webinar ontdek je welke vormen van spelbegeleiding je kunt inzetten om het spel van kinderen uit je eigen groep te verrijken.

Verkennen – verbinden – verrijken

Om spel te kunnen verrijken moet je op een waardevolle manier tijd nemen voor het spel. Je sluit er anders niet genoeg bij aan en mist zo een hele mooie kans om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. We nemen je mee in de verschillende fases van de spelbeleving van kinderen. Wanneer stap je het spel binnen? Op welke manier kan je invloed hebben op de kwaliteit van het spel? En welke interventies kan je doen om het spel van de kleuters te verrijken? Je krijgt veel handvatten en inspiratie om morgen gelijk mee aan de slag te gaan in je eigen groep.

Na het volgen van dit webinar:

  • heb je inzicht in de spelontwikkeling van kleuters
  • heb je kennis over de verschillende vormen van spelbegeleiding
  • weet je op welke manier je het spel van kleuters kunt verrijken

Dit webinar is bedoeld voor: leerkrachten groep 1 en 2 die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden op het gebied van spel en spelbegeleiding van kleuters.

Snel naar

inschrijven