Specialisatie Jonge Kind

Een ideale omgeving creëren, waarin kleuters kunnen groeien en bloeien: dat is wat de opleiding Specialisatie jonge kind inhoudt. Na deze opleiding ben je in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk.  Je doet kennis op over de leerlijnen en observeert en registreert hun ontwikkelingen. Hierdoor kun je groepsoverzichten en -plannen maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team de kennisoverdracht kunt realiseren en werk je met nog meer plezier en effectiviteit met kleuters. 

Programma

De opleiding Specialisatie jonge kind is in vier thema’s ingedeeld:

 • de ontwikkeling van het jonge kind
 • spelend leren
 • ontwikkeling stimuleren
 • ontwikkeling volgen

Wat komt aan bod?

 • hoe leren kleuters?
 • het indelen van een kleuterdag
 • de leeromgeving
 • spel en spelen, zowel buitenspel als speellokaal
 • onderwijsaanbod en thematisch werken
 • ontwikkelingsmateriaal
 • gesprekken met kleuters
 • klassenmanagement
 • oudercontacten
 • doorgaande lijn

De opleiding Specialisatie jonge kind sluit je af door het schrijven van een verhalend ontwerp en het geven van een presentatie.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Specialisatie jonge kind ben je meer competent op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied, met betrekking tot het onderwijs in groep 1 en 2 van de basisschool. 

Als je de opleiding hebt afgerond ontvang je een post-hbo diploma van Inholland Academy. 

Toelating

Voor de opleiding Specialisatie jonge kind is een afgeronde Pabo-opleiding vereist.

Startdata en locaties

 • Alkmaar 9 nov. 2023€ 3250