Schrijftrein

Schrijftrein is een procesgericht schrijftrainingsprogramma voor aanvankelijk schrijven (groep 3 en 4).

Kinderen leren de schrijfbeweging aan de hand van 6 speelse hulpmiddelen. Elke letter of cijfer bestaat uit een combinatie van die hulpmiddelen. Het schrijven van een cijfer, letter en woord wordt op die manier op de juiste wijze gestuurd, waardoor het aanleren, het opslaan en het terug oproepen van de schrijfbeweging spectaculair vlotter verloopt.

Een procesgerichte schrijfmethodiek voorkomt veel problemen, zoals richtingsonzekerheid, verkeerde letterverbindingen, omkeringen, onleesbaar schrift, spellingsmoeilijkheden en zoveel meer.

De methode heeft aandacht voor de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind. Het ondersteunt het leesproces en kan gebruikt worden binnen élke taal-en leesmethode. Schrijftrein kan zowel als basis voor het schrijfonderwijs in de klas gebruikt worden als in een therapeutische setting (remediëring).

Deze cursus sluit idealiter aan op  ‘Danstrein’ (voor groep 2). Hiermee leren kleuters spelend en belevend de (grofmotorische) bewegingen en begrippen aan die ze later nodig hebben voor Schrijftrein.

Wat leer je

Tijdens een interactieve online sessie wordt de methode en de praktische toepassing toegelicht en ga je bovendien ook zelf aan de slag als leerling en vervolgens als leerkracht.

DEEL1:

Inleiding: achtergrond en werkwijze van Schrijftrein (presentatie)

Theorie basishouding en de verschillende pengrepen

DEEL2:

Praktische toepassingen met verschillende materialen

Schrijftrein: de 6 hulpmiddeltjes

Werkboek 1 – voorbereidend schrijven

Werkboek 2 – aanvankelijk schrijven 1ste leerjaar

Werkmap 1ste leerjaar

DEEL3:

Werkboek 3 – aanvankelijk schrijven – De hoofdletters voor het 2de leerjaar

Werkmap 2de leerjaar

Praktische aanpak van Schrijftrein

Vragenronde

Voor wie

Deze opleiding is voor leerkrachten, zorgleerkrachten of remedial teachers van groep 3 en 4 bedoeld. Er is geen voorkennis vereist. Er wordt aangeraden om ook de aansluitende opleiding Danstrein te volgen (voor groep 2).

Praktische informatie

Ben je overtuigd van de meerwaarde en wil je graag met Schrijftrein aan de slag gaan in jouw school? Volg dan de online opleiding (van 9u tot 16u, online via zoom). Je ontvangt na deelname een certificaat. Inschrijven kan via de website. Deze cursus kost normaalgezien € 150 p.p. maar we bieden ze gratis aan voor scholen die op Schrijftrein wensen over te stappen.

ACTIEVOORWAARDEN: indien de hele school instapt in de Schrijftrein methode, bieden we de opleiding gratis aan voor het hele lerarenteam (leerkrachten groep 2, 3 en 4, zorgleerkracht, LO-leerkracht). De voorwaarde hiervoor is wel dat de school het materiaal aankoopt voor de leerlingen.

Prijzen materiaal:

  • werkmap (€ 149)
  • klasplaten (letterkaarten) (€ 54)
  • leerlingenwerkboekjes (€ 9,5/ stuk)
  • schrijfblad-onderlegger A3 (€ 5/stuk)

Meer weten?

Je kunt ook een gratis proefpakket bestellen via de website. We sturen je dan digitaal enkele voorbeeldbladen uit het werkboek met instructiefilmpjes toe. Als je meer info wenst is het ook mogelijk een gratis infosessie te volgen op 11/05, 17/05 of 19/05 telkens van 20u tot 20u45.

Neem ook gerust contact met ons op als je nog verdere vragen hebt.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Thema’s