Schrijf een sterk OPP

Informatie

Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een plan dat gemaakt wordt wanneer een leerling het referentieniveau 1F eind groep 8 niet gaat halen of wanneer de begeleiding onder de extra ondersteuning valt, zoals vastgesteld in het SOP (schoolondersteuningsplan). Meestal maak je een OPP voor leerlingen vanaf groep 6, maar in sommige gevallen kun je ook eerder een OPP maken. Ook voor de aanvraag van arrangementen bij het samenwerkingsverband of een uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs is een OPP nodig. Hoe schrijf je dan een OPP wat voldoet aan alle wettelijke vereisten?

In deze cursus legt Marinka de Haan uit welke onderdelen wettelijk verplicht zijn in een OPP. Ook bespreekt ze verschillende hulpmiddelen die je kunt inzetten om het aanbod, de doelen en de leerroute van een leerling vast te stellen. Tenslotte komt de samenwerking met ouders, de registratie in het ROD (Register Onderwijsdeelnemers) en de toestemming leertijdverkorting bij de onderwijsinspectie via het ISD (Internet School Dossier) aan bod.

Auteur(s)

Marinka de Haan

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • een sterk OPP schrijven vanuit een meerwaarde voor de onderwijspraktijk.
  • rekening houden met de wettelijke verplichtingen rondom het OPP.
  • de samenwerking rondom het OPP optimaliseren.

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 2 uur.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen