Schoolopleider vo/mbo

De schoolopleider vo/vmbo speelt een onmisbare rol bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) docenten in studeren via Opleiden in de School.

Wil je de kwaliteit van het opleiden binnen jouw schoollocatie naar een hoger niveau tillen? Haal jij energie uit het begeleiden van startende collega’s? Heb je een actieve leerhouding en wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van begeleiden en opleiden? Dan is de post-hbo-opleiding schoolopleider vo/mbo wat voor jou!

Tijdens deze opleiding staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Je houdt je eigen voortgang bij en werkt aan je professionele begeleidingsvaardigheden. Je leert meer over de theorie van opleiden en begeleiden en hoe je dit verbindt aan de werkpraktijk. Ook leer je hoe je de competenties van studenten kunt beoordelen en hoe je zelfsturing kunt bevorderen.

Voor je studie

Een schoolopleider is een docent op het vo of mbo met als bijzondere taak het begeleiden en opleiden van studenten in het traject ‘Opleiden in de School’. Elke school waarmee wij samenwerken heeft een of meerdere schoolopleiders. Deze schoolopleiders hebben maximaal twee studenten onder hun hoede. Om de kwaliteit van onze begeleiding te waarborgen zijn we altijd op zoek naar meer schoolopleiders.

Je bent geschikt als schoolopleider als je hart hebt voor het opleiden van nieuwe leerkrachten en het als een uitdaging ziet om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Om je te ontwikkelen is een actieve leerhouding onmisbaar. Je werkt niet alleen aan de professionele begeleidingsvaardigheden van jezelf, maar ook aan die van collega’s. We dagen je namelijk uit om jouw kennis door te geven. We verwachten dat je in staat bent om te reflecteren op je eigen begeleiding en dat je gemotiveerd bent om feedbackvaardigheden eigen te maken. Je wilt leren hoe je een leeromgeving kunt analyseren, beïnvloeden en creëren. Tijdens de opleiding behandelen we casussen uit jouw werkpraktijk. Hierdoor sluiten we naadloos aan op jouw werksituatie.

Tijdens je studie

In post-hbo-opleiding leer je nieuwe leraren opleiden en begeleiden. Je leert hoe je hun ontwikkeling kunt stimuleren en welke begeleidingsmodellen daarbij passen. Het is belangrijk om de werkcontext te betrekken bij de begeleiding en opleiding van leerkrachten. Hier ga je mee oefenen, net als met het beoordelen van de ontwikkeling en het vereiste niveau van de studenten die je begeleidt.

Binnen Driestar hogeschool zien we leren als een sociaal proces. We bouwen kennis op door met elkaar in gesprek te gaan. Daarom werken we graag in leerteams. De opdrachten die je krijgt voer je uit in je eigen klas of onderwijspraktijk. Hieronder lees je meer over de opbouw en de inhoud van de studie, de kosten en de studielast.

Globale opbouw en structuur

De post-hbo-opleiding Schoolopleider vo/mbo bestaat uit 16 lesdagen. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we samen aan de slag aan de hand van de theorie en (jouw) praktijk. Je wordt bijgeschoold over de belangrijkste theorieën en onderzoeksgegevens op het gebied van begeleiden en opleiden. Deze theorie verbinden we aan casussen vanuit de groep.

Tijdens deze studie werk je in leerteams aan de (praktijk)opdrachten. Je voert ze individueel of gezamenlijk uit en geeft elkaar feedback. Daarvoor krijg je begeleiding van onze docenten. Dat helpt je om jezelf te ontwikkelen. De voortgang van je ontwikkeling houd je bij in een portfolio.

Twee keer tijdens de opleiding maak je een schriftelijk tentamen. Om deze opleiding succesvol af te ronden moet je voor beide tentamens minstens 55 (van de 100) punten halen.

Daarnaast bieden we je optioneel extra trainingsdagen aan. Tijdens deze dagen ga je aan de slag met een basiscursus School Video Interactie Begeleiding (svib). Deze cursus draait om begeleiderscommunicatie. Je maakt opnames van jouw begeleiding en bespreekt dit in de groep. Het volgen van deze cursus kost 30 uur en € 1000,-.

Studiebelasting

De totale studiebelasting voor deze opleiding is 300 uur. Dit komt neer op ongeveer 5 uur per werkweek. Deze studiebelasting omvat onder andere 16 lesdagen, het bestuderen van literatuur  en het werken aan (praktijk)opdrachten. In deze studiebelasting is de tijd voor het daadwerkelijk begeleiden van studenten en startende leraren op school niet opgenomen.

Locatie en data

De 16 lesdagen zijn van 9.30 tot 15.30 uur op onze locatie in Gouda. Om deze opleiding succesvol af te ronden verwachten we dat je tijdens alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als je afwezig bent, zul je een vervangende opdracht moeten maken.

In het schooljaar 2021-2022 starten we weer met deze opleiding. Op maandag 28 juni is er van 15.00 – 18.00 uur een introductie op deze opleiding. De cursus data voor 2020-2021 zijn:

 • 8 september 2021
 • 22 september 2021
 • 6 oktober 2021
 • 27 oktober 2021
 • 17 november 2021
 • 1 december 2021
 • 15 december 2021
 • 12 januari 2022
 • 2 februari 2022
 • 16 februari 2022
 • 16 maart 2022
 • 6 april 2022
 • 20 april 2022
 • 11 mei 2022
 • 25 mei 2022
 • 22 juni 2022

Na je studie
Gefeliciteerd met het afronden van de post-hbo-opleiding ‘Schoolopleider vo/vmbo’. Je bent nu schoolopleider voor startende docenten die studeren via Opleiden in de School. Je blijft echter van harte welkom op onze hogeschool. We houden graag contact en zijn benieuwd hoe het met je gaat.

Onderwijstypen
Functiegroepen