Rekenen in de middenbouw

Informatie

Bouw aan een sterke rekenbasis in de middenbouw!
In de middenbouw wordt er gewerkt aan een stevig rekenfundament. Deze kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig om naar de bovenbouw over te gaan. Als de basis niet goed is, kunnen er steeds moeilijker te compenseren rekenproblemen ontstaan. Welke materialen kun je dan inzetten? Welke strategieën zijn essentieel om te oefenen? En hoe werk je aan automatiseren, memoriseren en onderhouden van de basisbewerkingen?

In deze cursus leert Diana Gerritsen je wat leerlingen aan het einde van elke groep moeten beheersen, welke rekenproblemen veel voorkomen en hoe je jouw leerlingen kunt begeleiden. Verder legt Diana linkjes met automatiseren en memoriseren, verschillende onderwijsbehoeftes, rekenvragen en -spellen en andere leermiddelen.

Auteur(s)

Diana Gerritsen MD MSc

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • een goede rekenles opbouwen en essentiële strategieën aanleren in de middenbouw (groep 3, 4 en 5).
  • met didactische modellen zicht krijgen op de rekenleerlijnen in de middenbouw.
  • hiaten in de verschillende rekendomeinen bij je leerlingen voorkomen.
  • een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor alle rekenaars realiseren.

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 3 uur.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen