Positive behavior support

Probleemgedrag in het onderwijs komt overal voor. Regelmatig voelen veel leraren zich hierdoor machteloos. Bovendien heeft probleemgedrag een negatieve invloed op de prestaties van leerlingen. Herken je dit? Misschien is het dan ook voor jouw schoolorganisatie eens tijd voor een andere aanpak. Haak jij als individu aan of wil je met het hele schoolteam aan de slag? Het expertisecentrum PBS biedt individuele opleidingen en maatwerk voor schoolteams.

Wat ga je doen?

Afhankelijk van het gekozen traject zijn er een aantal bijeenkomsten.

Zo zit jouw cursus in elkaar

Wil je meer leren over hoe je aandacht geeft aan goed in plaats van slecht (leer)gedrag en deze kennis inzetten in jouw schoolomgeving? Tijdens deze cursus leer je alles over de PBS-piramide van de (Schoolwide) Positive Behavior Support-aanpak. Dit is hét raamwerk voor het uitvoeren van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus.

Opleidingstrajecten

Windesheim biedt verschillende opleidingstrajecten Positive Behavior Support aan:

  • PBS-coach
  • ​PBS-specialist
  • SWPBS pijlers en principes in de praktijk (basiscursus)
  • Werken met data in je school

De inhoud en lesdata per traject vind je verder op deze pagina. Het aantal lesdagen is afhankelijk van de gekozen opleiding. Tussen de bijeenkomsten door werk je aan diverse opdrachten voor eigen school. Tijdens de opleidingsdagen op locatie volg je ook intervisiebijeenkomsten.

Netwerk leren

Veel van onze cursussen worden hybride in netwerkverband aangeboden. Dat houdt in dat je met andere cursisten een lerend netwerk vormt dat ingaat op de vragen die er leven. Afwisselend kom je samen op een school voor onderwijs in de praktijk en intervisie of volg je online theorie bijeenkomsten.

Kwaliteitswaarborg

PBS is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als ‘Goed onderbouwd’.

Waarmee ga je aan de slag?

Je leert vaardigheden die passen bij de gekozen opleiding, zoals het uitvoeren van een gedragsfunctie analyse. Ook leer je vaardigheden voor data-analyse, zodat jij straks vanuit je eigen rol kunt bijdragen aan het creëren van een veilige schoolomgeving!

PBS-piramide

De PBS-piramide is hét raamwerk voor het inzetten van PBS-interventies op drie ondersteuningsniveaus: de groene, gele en rode interventies.

Groene interventies
Groene interventies gaan over heldere gedragsverwachtingen, positieve benadering, goed klassenmanagement en passend onderwijsaanbod. Ze gelden voor iedereen, en 80% van de leerlingen heeft hier ook genoeg aan.

Gele interventies
Gele interventies worden toegepast op leerlingen met klein risico op het ontstaan van gedrags- en leerproblemen. Qua interventies kun je denken aan trainingen op het vlak van sociale vaardigheden en het ‘check-in, check-out’-programma.

Rode interventies
Een klein deel (één tot vijf procent) van de leerlingen kampt met ernstige problematiek. Voor hen worden rode, individuele interventies ontwikkeld. Daarnaast profiteren deze leerlingen van preventieve, extra maatregelen die op het groene en gele niveau worden ingezet.

Is deze cursus iets voor jou?

De PBS-opleidingen zijn interessant voor schoolteams die een oplossing zoeken voor problemen die ontstaan door gedragsincidenten in de school. Jij werkt dan ook in het basis- of voortgezet onderwijs of in het mbo. En je wilt graag onderzoeken hoe je straks met een schoolbrede en systematische aanpak probleemgedrag op jouw school kunt aanpakken. Het is belangrijk dat je binnen jouw school een PBS-team hebt, of dat kunt opzetten.

Het PBS-team

Het PBS-team coördineert de implementatie van SWPBS in de school en bestaat uit een afvaardiging van leraren en overig personeel, en de directeur. Soms zitten er ook ouders en leerlingen in het PBS-team. Sommige scholen kiezen ervoor aparte kidsteams en ouderpanels in te stellen om hen actief bij SWPBS te betrekken. Belangrijke rollen in het PBS-team zijn weggelegd voor de voorzitter (de PBS-coach), de notulant die zorgt voor heldere communicatie, en de datamanager die data verzamelt, verwerkt en op een aantrekkelijke manier publiceert.

Opleidingstrajecten PBS

De PBS-piramide is hét raamwerk waarin opleidingstrajecten op elkaar afgestemd worden. Windesheim leidt je op voor de functie van PBS-coach of PBS-specialist. Je kunt bij ons ook de basiscursus SWPBS of de cursus PBS datamanagement volgen.

PBS-coach

Een (interne) PBS-coach begeleidt een school bij het implementeren van PBS. De PBS-coach ondersteunt en faciliteert dit proces door gebruik te maken van bewezen effectieve interventies die passen bij de cultuur van de school. De PBS-coach stuurt het PBS-team aan; een afvaardiging van het team inclusief de directeur. Er zijn netwerken voor PO en VO/MBO, zowel voor beginnende als gevorderde PBS scholen. De cursus bestaat uit een intake, 6 praktijkdagen, 5 online theoriebijeenkomsten verspreid over 1,5 jaar. Startdata nog niet bekend, via de knop ‘stel een vraag’ kun je een seintje ontvangen als de startdata bekend zijn. 

PBS-specialist

De PBS-specialist is een interne (bijvoorbeeld een IB’er) of een externe (bijvoorbeeld uit de jeugdzorg of een onderwijsbegeleidingsdienst) medewerker. De PBS-specialist biedt extra ondersteuning aan leerlingen, personeel en ouders, en is een expert in het analyseren van gedrags- en leervraagstukken. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten in netwerkverband.

Start 12 januari 2023

SWPBS pijlers en principes in de praktijk (basiscursus)

Deze basiscursus geeft je in een korte tijd de juiste achtergrondkennis over de uitgangspunten van (Schoolwide) PBS. Ook leer je hoe je de basisinterventies van SWPBS kunt toepassen op jouw school. Deze cursus is ook geschikt voor nieuwe medewerkers van een PBS-school. De cursus bestaat uit 4 hybride bijeenkomsten.

Start twee keer per jaar:

  • 21 september 2022
  • 18 januari 2023
  • Deze opleiding kan ook in-company verzorgd worden

Werken met data in je school

Data geven je informatie over de gang van zaken in de praktijk en dat kan je gebruiken om je handelen af te stemmen op wat er nodig is. In deze cursus leer je het hoe, wat en waarom van gericht data verzamelen en benutten. Deze cursus bestaat uit 4 online bijeenkomsten.

Start 15 maart 2023.

Wat kost de cursus?

Je betaalt voor de cursus:
PBS-coach €2.295,-
PBS-Specialist € 1.195,-
PBS Werken met data in je school: € 780,-.
Elk jaar indexeren wij de prijzen voor onze cursussen en post-hbo opleidingen op 1 januari. De prijzen stijgen dan tussen 1 tot 5 procent. Meld jij je aan vóór 1 januari dan geldt de huidige prijs.

Startdata en locaties

  • Op school datum in overlegSWPBS basiscursus