Positieve psychologie in het onderwijs

Positieve psychologie in het onderwijs

Werk jij in het onderwijs? Heb je wel eens gehoord van positieve psychologie en wil je hier graag meer over weten? Wil je leren hoe positieve psychologie kan bijdragen aan meer werkplezier, betere leerprestaties en een goede sfeer op school?

In de cursus positieve psychologie in het onderwijs wisselen we theoretische achtergronden van de positieve psychologie af met praktische toepassingen. Zo ontwikkel je basiskennis en -vaardigheden rondom positieve psychologie.

We behandelen thema’s zoals positieve emoties, betrokkenheid, relaties en dit alles in relatie tot prestaties en gezondheid. Je onderzoekt jouw eigen sterke kanten. Ook ontwikkel je handvatten waarmee je sterke kanten van leerlingen en medewerkers kunt ontdekken, inzetten en verder ontwikkelen.

Deze cursus is onder andere geschikt voor mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, ambulant begeleiders, gedragswetenschappers, teamleiders, managers en leerkrachten in het onderwijs die nog niet veel werken met de principes van positieve psychologie.

Het resultaat? Een hogere motivatie en een prettiger en effectiever leerklimaat.

Kernpunten:

  • Theorie, onderzoek en toepassingen van de positieve psychologie;
  • Oefeningen voor ervaringsgericht leren;
  • Ontwikkel je “positieve antennes”, focus op sterke kanten;
  • Resultaat? Meer werkplezier, betere leerprestaties en goede sfeer op school!

Prijs inclusief:

  • Toegang tot de digitale leeromgeving van PAO;
  • Uitgebalanceerde mix van klassikaal, online en informeel leren (blended learning);
  • Geaccrediteerd certificaat.