Pedagogisch tactvol handelen

Deze training besteedt aandacht aan het pedagogisch handelen van de leerkracht in het omgaan met de groep. We gaan in op lastige situaties met een leerling of met de hele groep en lastig gedrag van leerlingen. Hoe kun je als leerkracht het beste denken en handelen in die situaties? Welke strategieën zijn adequaat en professioneel? Wat werkt in deze situatie met dit kind of deze kinderen gebruik makend van de eigen mogelijkheden, vaardigheden en houding als professional?

Vragen als: ‘Hoe analyseer je de groepsdynamiek?’ en ‘Hoe kun je je eigen handelen bijstellen?’ komen hierbij aan bod. Het uitgangspunt is dat jij als leerkracht zelf het belangrijkste instrument bent!

Eigen praktijk en casussen

Aan de hand van praktische situaties en eigen casussen gaan we zo concreet mogelijk aan de slag met verschillende voorbeelden van lastige situaties. Door het analyseren van deze situaties worden de deelnemers zich bewust(er) van hun eigen houding en vaardigheden in de eigen onderwijspraktijk. Door deze analyse en het zoeken naar dat wat werkt, wordt het pedagogisch handelen versterkt (pedagogische tact). De deelnemers krijgen daardoor meer mogelijkheden om oplossingsgericht om te gaan met dergelijke situaties.

Deze training bestaat uit minimaal 4 bijeenkomsten (4 dagdelen). Bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.