Pedagogisch leiderschap

Een schoolleider heeft een andere verantwoordelijkheid dan zijn leraren, maar dezelfde opdracht: ervoor zorgen dat íeder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich binnen zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt.

Wat leer je?

 • om in contact met jezelf en de leraren/leerlingen te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
 • vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraren/leerlingen;
 • leraren/leerlingen en ouders te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • binnen de school ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
 • een pedagogische aanpak in lastige situaties.

Inhoud traject

 1. Welke leider wil ik zijn?
  • Hoe word je beïnvloed door je biografie?
  • Hoe zorg je ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
 2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
  • Wat vragen leraren, kinderen en ouders (met speciaal gedrag)?
  • Wat kun jij doen?
 3. Wat kun jij doen?
  • Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?
 4. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren
  • Wat is gedrag?
  • Wat vertellen leraren, kinderen en ouders met hun gedrag?
  • Wat is dan mijn opdracht?
 5. Wat kan ik doen met situaties die minder prettig verlopen?
  • Hoe weet je wat leraren, kinderen en ouders echt nodig hebben en aankunnen?
  • Wat kun jij doen en wat kun je laten doen?
 6. Manier van werken
  • Hoe zorg je dat deze aanpak vanzelfsprekend wordt en van iedereen?

De schoolleider beweegt zich aan de grenzen van de mogelijkheden van zijn leraren, zoals leraren zich aan de grenzen van de mogelijkheden van hun leerlingen begeven. Van beiden wordt gevraagd ‘op het goede moment de juiste dingen te doen, óók in de ogen van de ander.’

Dat pedagogisch tactvol handelen kan alleen als schoolleiders in goed contact met zichzelf en anderen zijn. Het vraagt bewustwording om de gelaagdheid van complexe organisaties en menselijk gedrag te doorgronden. Schoolleiders, leraren, kinderen en ouders trekken samen op, waarbij (bege)leiding onontbeerlijk is. De schoolleider is de verpersoonlijking van de gekozen waarden, die richting geven aan het handelen alle betrokkenen.

Over de begeleider(s)

Simone Mark

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Marcel van Herpen

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 2.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, sportclubs en gemeentes. Daarnaast heeft hij een scherpe pen en zijn er al meerdere artikelen en boeken van zijn hand verschenen.

Startdata en locaties

 • Op school