Rekenexpert

Als Rekenexpert pak jij de lead bij het verbeteren van het rekenonderwijs

Jouw hart ligt bij goed rekenonderwijs. Graag ontwikkel je je tot een inspirerende expert, die weet hoe je collega’s ondersteunt en enthousiast maakt voor dit belangrijke vak. In de opleiding Rekenexpert leer je alles over het rekenbeleid, rekenles geven aan kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (het ERWD-protocol), het begeleiden van veranderingen in het rekenonderwijs en het coachen van je collega’s. De lessen en opdrachten sluiten aan bij de situatie op jouw school, zodat deze opleiding echt ten goede komt aan de leerlingen om wie het gaat.

Wat leer je

De opleiding is onderverdeeld in vier modules. Jouw rol als rekenexpert staat in elke module centraal.  De opdrachten die je krijgt zijn een vertaling van de theoretische kennis naar jouw dagelijkse onderbouwpraktijk.

Module 1: Didactiek.  We behandelen in deze module jouw rol als coördinator (1) en gaan in op wat dit van jou vraagt. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: hoofdfasenmodel, handelingsmodel, drieslagmodel, de vertaalcirkel, effectieve instructie, differentiatie, automatiseren, rekenspellen, het rekenmuurtje van Bareka, rekenen en het jonge kind.

Module 2: Als rekenen niet vanzelf gaat. In deze module besteden we aandacht aan ERWD, diagnosticeren, referentieniveaus en passende perspectieven en dyscalculie.

Module 3: Oriëntatie op je taak.  We gaan dieper in op jouw rol als coördinator (2) en behandelen de onderwerpen Beleidsmatig denken en werken, Visie bepalen op onderwijs, Omgaan met veranderprocessen, Inzetten van klasconsultaties.

Module 4: Afronding en certificering.  We sluiten de opleiding af met een presentatie van de portfolio’s van alle deelnemers en het uitreiken van de certificaten.

Wat krijg je?

  • Een intensieve, inhoudelijk sterke opleiding tot Rekenexpert van 9 dagen, gegeven door onderwijsadviseurs van de Rolf groep die gespecialiseerd zijn in rekenonderwijs.
  • Een online learning abonnement met een groot aanbod van e-learnings.
  • Tips en tools om je kennis te delen met je collega’s.

Voor wie is de opleiding Rekenexpert bedoeld?

  • Leerkrachten PO met een afgeronde PABO-opleiding en werkzaam in het primair onderwijs
  • Onderbouwcoördinatoren met een afgeronde PABO-opleiding en werkzaam in het primair onderwijs

Praktische informatie

Studiebelasting: 216 uur (9 opleidingsdagen met 72 contacturen)

Kosten: €2.695,-. Dit is inclusief cursusmaterialen, lunches, certificaat en jaarabonnement op Klasmastr online leren. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers.

Startdata en locaties

  • Op school datum in overleg9 bijeenkomsten€ 2695