Op naar een soepele doorstroom van vmbo naar mbo

Deze cursus is onderdeel van een abonnement

Informatie

Sinds augustus 2020 is het voor vo-scholen en mbo-instellingen mogelijk om zelf een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo (in verschillende varianten) te regelen. Van alle vmbo-leerlingen kiest 85% voor een vervolgopleiding in het mbo. Verschillende ontwikkelingen in onze tijd zetten vmbo en mbo aan tot meer samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het aansluitend onderwijsaanbod en een zo succesvol mogelijke doorstroom in de eigen regio. De nieuwe wet biedt heldere kaders om zo’n samenwerking intensief en concreet aan te gaan. Met deze cursus krijg je voldoende inzage in de mogelijkheden en kansen om zo’n samenwerking voor de eigen instelling(en) te realiseren.

Auteur(s)

Cock Wielaard

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • beargumenteren waarom samenwerking tussen jouw mbo en het vmbo nodig is
  • uitleggen welke vormen van samenwerking er wettelijk zijn toegestaan
  • aangeven welke ruimte en mogelijkheden er bij wet geregeld zijn
  • toelichten welke acties er op administratief niveau geregeld moeten worden
  • met minimaal 8 concrete uitwerkingen de samenwerkingen tussen vmbo en mbo illustreren

 

In deze cursus werk je aan de volgende bekwaamheid:

  • Brede professionele basis: je leert welke mogelijkheden en kansen er zijn om een concrete en intensieve samenwerking tussen jouw mbo-instelling en vmbo-scholen in de regio te realiseren

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 2 uur.