Netwerk startende leraren

Expertis Onderwijsadviseurs organiseert voor het schooljaar 2022-2023 een netwerk van vier bijeenkomsten voor leraren die nieuw starten op school. Het netwerk wordt in Amersfoort en Almelo aangeboden. In deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan de orde waar je als startende leraar tegenaan loopt. Deelname aan het netwerk is geen herhaling van de pabo maar een verdieping met aandacht voor de dingen die jij in de praktijk tegen komt. Je kunt ervoor kiezen om het programma van het netwerk te verrijken met een lesbezoek (inclusief nagesprek) en een gesprek met de schoolleider, (interne) begeleider of coach op je school.

Door te klikken op onderstaande planning vind je een beschrijving van de verschillende bijeenkomsten en de coaching in de praktijk.

Wat leer je

 • Missie, visie en strategisch plan van het bestuur en de school
 • De regie pakken en houden in de klas
 • Sociaal pedagogische aspecten van de groep
 • Contact leggen en onderhouden met ouders
 • Samenwerken met ouders
 • Zicht hebben op de onderwijsbehoeften van de groep
 • Weten hoe je kinderen actief en betrokken houdt bij de instructie
 • Kunnen afstemmen van instructie en aanbod op de leerlingen
 • Timemanagement/omgang met werkdruk
 • Stellen van grenzen

Optioneel:

 • Lesbezoek gericht op didactische en pedagogische vaardigheden met analyse en nabespreking
 • Gesprek met betreffende directeur en (intern) begeleider op school over de verdere ontwikkeling van de begeleiding op school

Deze optie is ook los van het netwerk mogelijk. Zie hiervoor de informatie op onze site over het coachen van leraren.

Voor wie

 • Startende leraren