MILE: Master Leading & High Performing Education

Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze leidinggevenden die een vervolgstap willen maken in het primair, secundair en tertiair onderwijs. Voor leiders in het onderwijs die het hoogste niveau van schoolleider willen bereiken. Voor hen die in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden op de weg naar duurzame innovatie en gericht zijn op het laten excelleren van zowel leerlingen als medewerkers.

Het onderwijs kantelt; van aanbodgericht onderwijs naar een interactief proces waarin leerlingen en leraren samen inhoud en vorm geven aan het leerproces. Daarbij zijn ouders educatief partner van de school, gaat de school open relaties aan met verschillende stakeholders en participeert de school in tal van netwerken op het gebied van onderwijs (ondersteuning), kinderopvang, welzijn, sport en gezondheidszorg. Innovatieve scholen zijn toekomstbestendig georganiseerd. Er wordt toekomstgericht onderwijs gegeven waarin kwaliteiten van leerlingen en medewerkers optimaal tot ontplooiing komen.