Met Vversterk een VVE-certificaat

Wil je een VVE-certificaat halen? Ben je aan het solliciteren en wordt er een VVE-certificering gevraagd? Of moet jouw werkgever aan deze opleidingseis voldoen in het kader van de wet OKE? Schrijf je dan nu in voor de cursus Vversterk en haal je VVE-certificaat!

Ben je op zoek naar een cursus om specifiek met het VVE-programma Uk & Puk te leren werken? Sinds kort bieden we hiervoor ook een open aanbod aan!

Voor- en Vroegschoolse Educatie certificering

In het kader van de wet OKE moeten peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan allerlei eisen voldoen. Een daarvan is dat de pedagogisch medewerkers in het bezit zijn van een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) certificering. Het behalen van het certificaat Vversterk wordt door de onderwijsinspectie gezien als ‘voldoende VVE-geschoold’. Ook de GGD oordeelt dat deze opleiding voldoende is als VVE-certificering. Met de cursus Vversterk bij Timpaan Onderwijs ben je dus bezig met het behalen van je VVE-certificering. Doe eerst navraag bij jouw gemeente of zij dit ook als voldoende gecertificeerd ziet. Soms stellen gemeenten aanvullende eisen m.b.t. een certificaat van een specifiek VVE-programma.

Kwaliteitseisen VVE

Geplaatst op 5 juli 2017

Baby’s en peuters krijgen vanaf 2018 nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De Eerste Kamer heeft ingestemd met twee wetten van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Spelenderwijs leren

Daardoor kan iedereen vanaf volgend jaar terecht bij kwalitatief hoogstaande kinderopvang en peuterspeelzalen. Minister Asscher van Sociale Zaken: ,,Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar daarna ook een goede start op de basisschool.’’

Verhogen kwaliteit

De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat verder omhoog. Voor allebei gaan nu dezelfde kwaliteitseisen gelden. Daarmee maakt het voor peuters niet meer uit waar ze naartoe gaan.

De opvang van baby’s wordt beter. Er komen meer leidsters per baby. Dat wordt één leidster per drie baby’s. Nu is er nog één leidster op vier baby’s.

Er komt ook meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen.

Breed draagvlak

Deze nieuwe wetten kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarover is vorig jaar het Akkoord Innovatie en Kwaliteit kinderopvang gesloten door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV en het CNV.

Vversterk-traject

Van oorsprong werd Vversterk aangeboden als een traject met een basis- en een verdiepingsvariant. Om echter zoveel mogelijk aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen met betrekking tot VVE is er in dit  een traject  een combinatie gemaakt van modules uit beide varianten. Alle recente ontwikkelingen zijn door ons in het traject verwerkt. Het Vversterk-traject bestaat uit 12 modules van 3 uur. Ze vinden twee- tot driewekelijks in de avonduren plaats van 19.00 – 22.00 uur.

De modules hebben de volgende inhoud:

 • Inleiding VVE en VVE-programma’s;
 • Opbrengstbewust werken;
 • Het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen;
 • Beredeneerd werken: het aanpassen van je aanpak m.b.v. de uitkomsten van je observatie;
 • Cognitieve ontwikkeling: taal
 • Cognitieve ontwikkeling: cijferen;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag;
 • Sensomotorische ontwikkeling;
 • Spel- en spelontwikkeling;
 • Ouderbetrokkenheid;
 • Overgang van voorschool naar basisschool en de doorgaande lijn;
 • VVE in je eigen praktijk.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Thema’s