Mentorvaardigheden in het voortgezet onderwijs

Veel scholen in het voortgezet onderwijs geven aan leerlingbegeleiding erg belangrijk te vinden. Iedere klas krijgt een eigen mentor waar leerlingen altijd terecht kunnen. Maar wat is een goede mentor?

Centraal staat:

De vertaalslag naar het veelzijdige handelen van de mentor in de dagelijkse  onderwijspraktijk.

Bestemd voor:

Alle VO-docenten met een belangrijke rol als mentor van een groep leerlingen. Maar ook docenten die zich willen voorbereiden op deze rol. Deze opleiding leert u praktische vaardigheden en geeft u materialen die direct in het eigen werk als mentor kunnen worden toegepast.

U gaat naar huis met

Kennis en vaardigheden om de onderstaande doelen te kunnen realiseren:

 • Zicht op de eigen taak binnen de organisatie.
 • Leiding geven aan een positief leer- en leefklimaat binnen de eigen mentorgroep.
 • Effectief en oplossingsgericht communiceren met alle betrokkenen.
 • Beinvloeden van competentieontwikkeling van adolescenten m.b.v. inzichten vanuit  recent hersenonderzoek. Aandacht voor: kennen – kunnen – toepassen.
 • Vroegtijdig signaleren van leer- en/of gedragsproblematiek.
 • Adequate begeleiding bieden of organiseren.
 • Professioneel toepassen/ uitvoeren van verslaglegging, logboekvorming, gebruik van  leerlingvolgsysteem, rapportages, handelingswijzers en privacyprotocol.

Mentoren die deze opleiding eerder hebben gevolgd geven aan met meer inzicht en  zelfvertrouwen deze belangrijke taak uit te voeren zonder het gevoel overbelast te zijn.

Investering:

 • Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • Kosten € 375,= (btw vrij) ( excl. cursusmateriaal)
 • Minimum aantal deelnemers: 8

Deelname is niet vrijblijvend.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij persoonlijk lesmateriaal in de eigen onderwijspraktijk hebben beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid.
Iedere deelnemer ontvangt (minimum 75% aanwezig) een certificaat van nascholing van Prima Onderwijsontwikkeling.

Uw docent: Ernst Rijnberg

Startdata en locaties

 • plaats en datum in overleg4 bijeenkomsten€ 375