Mens- en organisatieontwikkeling

Voor wie

De leergang is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk betrokken is bij vraagstukken rond ‘mens en organisatie’. Deelnemers aan de leergang richten zich in hun werkpraktijk op organisatiegroei, met de menskant als vertrekpunt. Daarbij maakt het niet uit of je manager of professional bent. Wel belangrijk is dat je een academische of hbo-vooropleiding hebt en ruime relevante werkervaring als manager, leidinggevende of professional.

In het kort

In de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling doe je kennis en inspiratie op om de medewerkers en talenten binnen jouw organisatie tot zijn recht te laten komen en organisatiegroei te realiseren.

Organisatieontwikkeling met de menskant als vertrekpunt
De leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is voor managers en professionals die de moed hebben om hun organisatie klaar te maken voor de toekomst met de menskant als vertrekpunt. Want wat is de functie van leiderschap, nu organisaties steeds meer als netwerken gaan functioneren? Hoe geef je organisatieontwikkeling vorm vanuit leiderschap in plaats van vanuit management? Hoe ontdek en  ontwikkel je aanwezig talent en laat je teams beter samenwerken op basis van waarden en identiteit? Al deze vraagstukken worden in de leergangen vanuit verschillende invalshoeken verkend, voordat we overgaan tot interventie op organisatieontwikkeling.

Een scherpere visie
Door je eigen zienswijze onder de loep te nemen en open te staan voor reflectie ontwikkel je een scherpere visie en leer je een heldere diagnose te maken. Vanuit verschillende perspectieven kom je tot gebalanceerde antwoorden. Zo doe je kennis en inspiratie op om organisatieontwikkeling meer als proces dan project te beschouwen, leiderschap meer persoonlijk te maken en effectief talentmanagement te ontwikkelen. Dit bewustwordingsproces vraagt om toewijding en lef. Mensen met een visie maken immers het verschil. We dagen je uit om te reflecteren op de verschillende perspectieven van docenten en andere deelnemers. Daarna kijk je naar je eigen organisatie, klantomgeving en rol om zo mens- en organisatieontwikkeling gerichter te kunnen oppakken.

Het programma

De opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

Startdata en locaties

  • Utrecht 30 mei. 202314 bijeenkomsten€ 17800
  • Groningen 30 mei. 202314 bijeenkomsten€ 17800