Taal en VVE

Doel

  • Kennis hebben van taaldoelen in groep 1-2 en m.b.t. de overgang naar groep 3.
  • Kunnen inrichten van een optimale taalspeelleeromgeving.
  • Kennis van interactief voorlezen en differentiatie.
  • Kennis van effectieve werkwijze voor stimuleren van taalontwikkeling.
  • Kennis van woordleerstrategieën.
  • Kennis van de doorgaande lijn in de didactiek voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen, van groep 1 t/m groep 8.

Inhoud

Het programma is opgebouwd aansluitend op drie van de vier stappen van de cirkel van het opbrengstgericht werken. We steken in bij het stellen van doelen en gaan dan over op het samenstellen en uitvoeren van een aanbod en aanpak. Bij opbrengstgericht werken is het zien en nauwkeurig aansluiten op de verschillen tussen jonge kinderen van groot belang. We besteden in deze masterclass veel aandacht aan kwaliteit van uitvoering en differentiëren. Er is aandacht voor goed taal- en voorbereidend leesonderwijs in kleutergroepen, in relatie tot opbrengstgericht werken met behoud van de eigenheid van de kleuterperiode!
Het gaat om de kwaliteit van het aanbod, de leeromgeving en natuurlijk het didactisch handelen van de leerkracht. Voorbereidend lezen en kritisch/begrijpend luisteren, in directe relatie met woordenschatontwikkeling zijn de inhoudelijke domeinen die aan bod komen.

Werkwijze

Interactief en met filmbeelden uit de praktijk wordt er praktijkgericht aan de slag gegaan. Er is voldoende aandacht voor de aparte aanpak die nodig is bij jonge kinderen die nog (bijna) helemaal geen Nederlands spreken. De taalleeromgeving en het groepsplan taal komen aan bod, waarbij leren van elkaar en elkaar inspireren de insteek is.

Resultaat

Na deze masterclass kennen de cursisten de taaldoelen, en weten ze hoe de doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden en gedifferentieerd worden ingevuld in het kader van opbrengstgericht werken.

Tijdsinvestering

Totaal 6 uur.

Startdata en locaties

  • in overlegIn overleg1 bijeenkomst