Masterclass Omgaan met complexiteit

Begeleid individuen en teams in het ontwikkelen van meer autonomie
Hoe begeleid je teamleden en teams binnen de schoolorganisatie naar een specifiek punt of doel in de toekomst, zonder dat je daarbij je eigen gedachten of ideeën opdringt? In deze masterclass staat de ontwikkeling van autonomie voor individuen en de groep centraal.

 Autonomie kan op verschillende niveaus worden aangesproken:

 • Op individueel niveau, waarbij het gaat om de persoonlijke talenten en vaardigheden.
 • Op relationeel niveau, waarbij de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, overleggen, onderhandelen of conflicthantering centraal staan.
 • Op systeemniveau, waarbij de ontwikkeling van het systeem, de organisatie of het team voorop staat, en mensen leren daarin hun positie in te nemen, zodat er balans ontstaat.

Werkwijze

Tijdens de Masterclass ga je werken met de Coachmatrix©. Deze  geeft verschillende ingangen om mee te werken binnen de organisatie, zowel met teams als met individuele teamleden.

Methodieken

Strategisch Coachen en de Coachmatrix zijn gebaseerd op de methoden van de Transactionele Analyse en de Systeemtheorie.

De Systeemtheorie gaat ervan uit dat menselijke problemen in essentie ontstaan tussen personen die lid zijn van een systeem. Dit zorgt ervoor dat als één van de leden een probleem heeft, ook het systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kun je een individu helpen door het systeem te versterken.

De kracht van de Transactionele Analyse is dat succesfactoren waar men zich niet bewust van is, kunnen worden opgespoord met behulp van een scriptanalyse. Deze scriptanalyse kan zowel op individueel, relationeel als op systeemniveau worden gedaan. Met zogenaamde simulaties kunnen verstrikkingen binnen een team of organisatie of een persoonlijk functioneren worden opgespoord. Deze verstrikkingen kunnen de balans en de natuurlijke orde van het systeem verstoren, waardoor een team – of personen binnen een groep – niet functioneert.

In deze Masterclass leer je:

 • Snel inzicht krijgen in wat er speelt binnen een team of bij specifieke personen
 • Gesprekken en overleg makkelijker kaderen
 • Werken met microsimulaties, waarmee je snel tot de kern van het probleem komt
 • Feiten van aannames leren scheiden
 • Anderen aanzetten zelf na te denken en autonomie te ontwikkelen
 • Weerstanden verminderen binnen de organisatie
 • Valkuilen vermijden binnen overlegstructuren en bij persoonlijke begeleidingstrajecten

Voor wie:

De Masterclass Omgaan met complexiteit is een 2-daagse opleiding bedoeld voor:

 • Schoolleiders
 • IB’ers
 • Bovenschools managers
 • (Adjunct) directeuren

Werkschema

Dag 1
Strategisch Coachen als begeleidingsinstrument

 • Open en gesloten deuren.
 • Probleemoplossende competenties.
 • Communicatieve competenties.
 • Strategie van het coachen.
 • Coachen op de taak-as
 • Coachen op de mens-as.

Dag 2

Werken met de coachmatrix

 • Uitleg en praktijk coachmatrix
 • Simulaties
 • Afronding

Op dit moment zijn er geen data voor dit aanbod. Vraag informatie aan om op de hoogte gehouden te worden.

Investering

Docenten

Pia Umans

Gecertificeerd

Herregistratiewaarde:

10%

Startdata en locaties

 • Utrecht2 bijeenkomsten€ 1045€ 995Korting indien lid