Kleuters HGW met jonge risicokinderen

Doel

  • Ik ben in mijn wijze van observeren in staat om het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen te bepalen.
  • Ik handel vanuit de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.
  • Ik kan ontwikkelings- of onderwijsbehoeften van jonge kinderen formuleren.
  • Ik weet welke factoren belemmerd of bevorderd kunnen zijn voor de ontwikkeling van een jong kind.
  • Ik kan systematisch de bevorderende en belemmerende factoren in kaart brengen.
  • Ik kan een onderzoeksgesprek met ouders voeren.
  • Ik kan bewust mijn attitude aanpassen naar de behoeften van een jong kind.

Inhoud

Jonge risico kinderen zijn niet alleen kinderen die het klasgebeuren verstoren, maar ook de kinderen die een leemte, stilstand of terugval laten zien in de ontwikkeling. Wanneer de leerkracht zich echt zorgen maakt over het gedrag van een kleuter, dan is het van belang dat zij daarin wordt ondersteund en begeleid.
Het is van belang dat deze begeleiding planmatig verloopt, met daarbij de aandacht vooral gericht op het handelen van de leerkracht en de effecten daarvan op het betreffende kind. Dit kan via een stappenplan waarbij niet wordt ingezet op het veranderen van kind-kenmerken, maar vooral op het vergroten van het handelingsrepertoire van de leerkracht.

Werkwijze

Aan de hand van videobeelden uit de praktijk interactief aan de slag. Deelnemers nemen info mee van een eigen casus. De inhoud van de Masterclass kan gelijk toegepast worden op deze eigen casus.

Resultaat

Na deze dag hebben de deelnemers zicht op mogelijkheden om planmatig aan de slag te gaan met hun eigen jonge risico kinderen. Het is van belang dat dit met begeleiding van de IB-er planmatig verloopt, met daarbij de aandacht vooral gericht op het handelen van de leerkracht en de effecten daarvan op het betreffende kind. Deelnemers hebben concrete handreikingen gekregen om m.n. het handelingsrepertoire van de leerkracht te vergroten.

Tijdsinvestering

Totaal 6 uur.

Startdata en locaties

  • plaats en datum in overleg1 bijeenkomst