LOB in het mbo: reflectie en gespreksvoering

Deze cursus is onderdeel van een abonnement

Informatie

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een essentieel onderdeel van het curriculum in het mbo, waarbij reflecteren op ervaringen en het voeren van loopbaangesprekken een grote rol spelen. Het is belangrijk omdat studenten op het mbo de stap aan het maken zijn richting een loopbaan en beroep. Zij worden daarbij geconfronteerd met een wereld in verandering. Veranderingen die telkens keuzemomenten opleveren. Op die momenten moeten zij voorbereid worden (en zijn). Zij worden geacht zich een leven lang te ontwikkelen en verstandige, weloverwogen loopbaankeuzes te kunnen maken. Om hierin te groeien hebben zij goede begeleiding nodig waarbij ze ontdekken wat hun drijfveren zijn en hoe zij persoonlijk kunnen ontwikkelen en groeien.

Loopbaangesprekken, gericht op reflectie zijn een stevig middel om dit te bereiken in het mbo. Maar hoe voer je deze gesprekken effectief? En hoe verwerk je reflectie op een goede manier in je programma? In deze cursus leer je wat er bij loopbaanbegeleiding van jou (en je studenten) wordt verwacht en hoe je waardevolle loopbaanreflectiegesprekken met studenten kunt voeren. De methodes en activiteiten die in deze cursus worden behandeld kun je uitvoeren in elk jaar en met elke doelgroep van het mbo en toepassen in je eigen praktijk. Deze cursus is geschikt voor iedereen die binnen het roc ingezet wordt bij het voeren van loopbaangesprekken en hier nog niet veel ervaring mee heeft.

Auteur(s)

Els van Osch , Anna de Rijk , Leo Mouws

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • diepgaande loopbaanreflectiegesprekken met studenten voeren, waarin de ontwikkeling van loopbaancompetenties wordt geactiveerd en waarin je bewust je eigen competenties als gesprekspartner in kan zetten
  • de basisprincipes van reflectie toepassen in gesprekken met studenten
  • de juiste vraagstelling en houding hanteren in (loopbaanreflectie)gesprekken
  • verschillende reflectievormen hanteren voor LOB, zowel in individuele gesprekken als in groepsverband
  • LOB gestructureerd bij de begeleiding van je studenten toepassen
  • verschillende materialen en databanken voor LOB vinden en toepassen

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 2 uur.

Onderwijstypen
Functiegroepen