Leerlingbespreking: actiegericht en effectief

Informatie

Veel docenten ervaren leerlingbesprekingen in de huidige vorm als weinig effectief. In korte tijd worden alle leerlingen besproken, hoor je weinig dingen die je nog niet wist en zijn de uitkomsten minimaal. Niet zo gek dat je niet uitkijkt naar zo’n vergadering, die een hele middag in beslag neemt. Wat kun jij als docent doen om deze besprekingen zinvoller te laten verlopen en er meer uit te halen?

In deze cursus leer je met kleine inbreng grote effecten te behalen tijdens en voorafgaand aan leerlingbesprekingen. Je rekent af met het ‘Op-hoop-van-zegen-model’, door het leren centraal te stellen in plaats van te focussen op gedrag. Je kijkt hoe je met een positieve benadering als team kunt toewerken naar een gewenste toekomst en welke stappen jij als docent daarvoor kunt zetten. Ook krijg je suggesties om de manier waarop jullie de leerlingen bespreken eens over een heel andere boeg te gooien, met meer tijd die je per leerling te besteden hebt tot resultaat.

Natuurlijk spelen de cultuur op school en de vorm waarin deze besprekingen vaak al jarenlang worden gegoten hier een rol in en die verander je niet binnen een dag. Wat wel kan, is kijken naar wat jij kunt doen en wat jij kunt beïnvloeden om die leerlingbespreking effectiever en actiegerichter te maken, zodat er bij de volgende editie zeker nieuws te melden valt over de vooruitgang van je leerlingen!

Auteur(s)

Jannet Maréchal

Doelstellingen

Na afloop­ van deze cursus:

  • heb je zicht gekregen op een tiental aandachtspunten om de leerlingbespreking effectiever te maken.
  • kun je onderzoeken wat jij kunt doen in de fase voor de bespreking om de effectiviteit te verhogen tijdens de bespreking.
  • weet je waarom je je richt op informatie met voorspellende waarde in tegenstelling tot informatie met toegevoegde waarde.
  • weet je hoe je je observaties kunt vertalen naar uitspraken gericht op leren in plaats van op gedrag.
  • weet je met welke vormen je meer tijd per leerling te besteden hebt.

Studiebelasting

Voor deze cursus staat 1 uur.

Snel naar

inschrijven
Onderwijstypes
Functiegroepen