Leergang Visiegericht Leiderschap

Van fragmentatie naar focus en samenhang
Er komt veel op scholen af. Dagelijks merk je dat de ideeën over goed onderwijs enorm uiteenlopen. Toch wordt er van jou en je team gevraagd de juiste keuzes te maken. Hoe doe je dat? Visiegericht werken helpt om koers te bepalen én te behouden. Daarnaast biedt het kansen voor innovatie en vernieuwing. Een gezamenlijke visie brengt bovendien positieve energie en betrokkenheid van leerkrachten. Het geeft niet alleen richting aan het leren van leerlingen, maar ook aan dat van je team.

Deze leergang gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van jou als leider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt. Aan bod komt ook hoe je de visie borgt en ‘levend’ houdt. Zo ontwikkelt de school zich steeds meer tot een lerende organisatie met een heldere koers: op weg naar focus en samenhang.

Doelen leergang

  • Je weet wat visiegericht werken inhoudt
  • Je begrijpt wat het belang van visiegericht werken is
  • Je weet hoe je leiding geeft aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie
  • Je weet hoe je leiding geeft aan het realiseren van een gezamenlijke visie in de praktijk
  • Je weet hoe je leiding geeft aan het borgen van de gezamenlijke visie

Doelgroep

Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en bouwcoördinatoren die willen werken aan een
school met een heldere koers.

Opbouw van de leergang

De leergang bestaat uit 4 lesdagen van 6 uur (op locatie) en vraagt 24 uur zelfstudie. Je krijgt zowel theorie en modellen als praktische handvatten aangeboden. Een lesdag kenmerkt zich door een afwisselend programma van kennisoverdracht en werkvormen waarbij zelfreflectie, de relatie met de eigen praktijk en uitwisseling met medecursisten centraal staan. De zelfstudie bestaat uit het lezen van artikelen en uitvoeren van voorbereidende opdrachten.

Dag 1
Kennismaking met elkaar en met de 5 disciplines van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Het belang van visiegericht werken en wat dit van het leiderschap vraagt. De rol van mentale modellen in de school. Introductie op het model ‘Hierarchy of choices (Piramide van Daniel Kim). Het creëren van samenhang en aanbrengen van focus in de schoolontwikkeling.

Dag 2
Het belang van gedeelde waarden en een gezamenlijke visie. Verdieping van het gedachtengoed van De Lerende Organisatie (Senge, 1992). Een persoonlijke versus een gezamenlijke visie.

Dag 3
De school als levend systeem (systeemdenken). De waarde van teamleren bij visiegericht werken. Leiding geven aan visiegericht werken in de praktijk. Het creëren van samenhang en het aanbrengen van focus (ontwikkelpunten).

Dag 4
Leidinggeven aan het borgen en levend houden van de gezamenlijke visie. De relatie tussen visiegericht werken en kwaliteitszorg. Van visie naar doelen en ontwikkelpunten in jaarplan en schoolplan.

Professionaliseringsthema’s

  • Visiegestuurd onderwijs
  • Leidinggeven aan leren

Herregistratiewaarde

  • 30%

Startdata en locaties

  • Utrecht 15 sep. 20234 bijeenkomsten€ 2695€ 2395korting indien lid
  • Utrecht 5 mrt. 20244 bijeenkomsten€ 2695€ 2395korting indien lid