Leergang Theorie U

Maak de omslag naar toekomstgericht leren

Leren van fouten is de eerste stap naar persoonlijke groei. Hoe kun jij toekomstige fouten voorzien en daarvan leren? Van je eigen school een lerende organisatie maken en zo het verschil maken in tijden dat veranderingen in de onderwijssector elkaar in hoog tempo opvolgen?

Archetypen en vastgeroeste denkwijzen zijn vaak de oorzaak van fouten. Zoals Einstein al zei: “De problemen die we veroorzaakt hebben, kunnen niet opgelost worden op het niveau van denken dat ze geschapen heeft.” Dat vraagt om een andere manier van leren. Om een U-turn in onze manier van denken en doen, ofwel: Theorie U. In deze leergang leer je vaste patronen los te laten. Zo ontwikkel je een manier van denken en doen waarmee je toekomstige fouten voorkomt.

Je leert eerst wat het U-proces inhoudt. Vervolgens behandelen we de vijf verschillende fasen van Theorie U in vier lesdagen. Om de koppeling te maken met de dagelijkse praktijk, discussieer en evalueer je uitgebreid met collega schoolleiders en docenten.

In deze leergang leer je:

  • De vijf stappen van Theorie U toe te passen
  • De omslag te maken naar toekomstgericht leren
  • Jezelf en je school te stimuleren om een lerende organisatie te worden

Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op het gebied van:

  • Theorie U: seeing, sensing, presencing, creating en evolving
  • Zelflerende organisatie
  • Omgaan met bronnen van weerstand: de stemmen van het oordeel, het cynisme en de angst

Praktische informatie

Voor wie is deze leergang bestemd?
Deze cursussen zijn bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap. Je kunt individueel inschrijven, je kunt deze cursussen ook op maat laten uitvoeren voor de leidinggevenden van je eigen organisatie.