Kom maar op met je feedback (alleen bij jou op school)

In onze organisatie durven we elkaar niet aan te spreken

 • Herken je dit?
 • Erger je je ook aan collega’s of leidinggevenden die zich niet aan afspraken houden, maar durf je er niets van te zeggen?
 • Of loopt het elke keer uit de hand als je er wél iets van zegt, jaag je daarmee je collega’s de stuipen op het lijf? Wil je weten hoe het ook anders kan? Wil je met andere collega’s uit het onderwijs leren om werkelijk met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken?

Kom dan naar onze training over feedback leren geven en ontvangen! Leer hoe het hanteren van feedback je als mens én als organisatie sterker en gelukkiger maakt.

Om kunnen gaan met feedback is in een professionele omgeving onmisbaar

‘Zonder feedback geen groei’, is het motto. Niet persoonlijk, evenmin professioneel. In het onderwijs zijn mensen primair relatiegericht en liever aardig dan eerlijk tegen elkaar. De mogelijkheid is in het onderwijs ruimschoots aanwezig om gevoelige onderwerpen te laten liggen of er omheen te gaan: men kan zich nanelijk terugtrekken op het eiland van het eigen klaslokaal, de eigen sectie, of afdeling. Vanuit deze eenzaamheid is met elkaar in gesprek gaan en samenwerken vaak onmogelijk. Leren omgaan met feedback opent de deuren naar de professionele dialoog!

Wat leer je?

Tijdens de studiedag over feedback verkennen we:

 • Wat feedback is en het grote belang ervan.
 • Waarom het nu nóg belangrijker is dan vroeger.
 • Wat de voorwaarden zijn om vaardig(er) te worden in het omgaan met feedback: hoe maken we het makkelijker?
 • Wat feedback hanteren voor jou persoonlijk betekent en wat het voor jou persoonlijk hanteerbaarder kan maken.
 • Oefenen met nieuwe inzichten en nieuwe gewoonten. Je gebruikt hiervoor zo veel mogelijk zelf meegebrachte casuïstiek.
 • Aan het einde van de dag ga je naar huis met veel nieuwe inzichten en een ontwerp van je persoonlijk Feedback-actieplan. Dit actieplan wordt in groepen aan elkaar gepresenteerd.

Voor wie?

Leraren, onderwijsassistenten en leidinggevenden basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo

Praktische informatie

Bereid je voor door casuïstiek mee te nemen. Neem een paar situaties in gedachten en werk die kort uit. Laat de onderstaande vragen je daarbij helpen.

 • Lees hoofdstuk 1 uit het boek ‘Kom maar op met je feedback’.
 • Hoe wordt op jouw school feedback gegeven?
 • Is er sprake van een cultuur waarin elkaar feedback geven een kwaliteit is van alle betrokkenen
 • Weten collega’s van elkaar wat ze bedoelen met feedback geven en ontvangen?
 • Wanneer geef je feedback aan collega’s? Hoe wordt dat ontvangen? Wat weet je van het effect van je feedback?
 • Wanneer krijg je feedback van collega’s? Hoe ervaar je die feedback? Wat doe je met de gegeven feedback?