Jonge kinderen: brede ontwikkeling

Een jong kind is van nature nieuwsgierig: het wil zijn omgeving onderzoeken en ontdekken. Hoe de omringende wereld hierop reageert, vormt de basis voor het verdere ontwikkelen, spelen en leren van het kind.

Vooral bij jonge kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte is het van belang dat de omgeving en de volwassenen adequaat afstemmen op de ontwikkelingsvragen van het kind. In de module Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling ontwikkel je een goed doordachte en concreet toepasbare visie op de ontwikkeling en het leren van het jonge kind.

Opleidingsinhoud

Onderwijs aan jonge kinderen is het fundament waarop later leren rust. In deze mastermodule verken en onderzoek je verschillende visies op en theoretische inzichten over het leren van jonge kinderen. Uitgangspunt is de toepasbaarheid ervan in de praktijk. Er is extra aandacht voor de speciale onderwijsbehoeftes van jonge kinderen.

Programma

In de mastermodule Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling staan 3 vragen centraal:

 • Wat is goed onderwijs voor jonge kinderen?
 • Hoe leren jonge kinderen?
 • Hoe kan ik beoordelen of de opbrengsten voldoende zijn?

Je reflecteert over je persoonlijke houding in het werken met jonge kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat “de leraar ertoe doet”. Daarom staat het pedagogisch en didactisch handelen van de deelnemers nadrukkelijk op de voorgrond in deze module.

Onderwijsvorm

De module wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is de belangrijkste tool, waar veel cursussen juist draaien om klassikale lessen. Zo kun je veel flexibeler onderwijs volgen.

Leerdoelen

Alle specialisaties binnen de Master Educational Needs richten zich voor de eindkwalificaties op drie domeinen:

 • Het werken met en voor leerlingen: aandacht voor de leer- en leefomgeving, de begeleiding van leerlingen en de leraar als persoon.
 • Het werken in en voor de organisatie: aandacht voor schoolontwikkeling, de begeleiding van collega’s, kenniscirculatie en de leraar als participant in de verandering.
 • Het professioneel handelen en beroepsontwikkeling: aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Toelating

De mastermodule Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling is bedoeld voor leraren en begeleiders in het primair en speciaal onderwijs die met jonge kinderen werken. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Na deze opleiding

Na het afronden van de mastermodule Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling ontvang je een certificaat met daarop je studie-investering. Je weet hoe jonge kinderen leren en hoe je het onderwijs hierop kunt afstemmen.

Competenties

Door het volgen van deze module verbreed je je competenties als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Arbeidsmarkt

In het kader van de taak- en functiedifferentiatie binnen het onderwijs kan deze mastermodule ook een mooi opstapje zijn naar een nieuwe positie of rol binnen je eigen organisatie of bij een andere werkgever.

Doorstuderen

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Kosten

De mastermodule Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling kost € 690, vrij van btw.

Lesdata

– Utrecht: zaterdag 17-09, 01-10 en 15-10 (2022) van 10.00 – 16.00 uur

– Online: zaterdag 17-09, 01-10 en 15-10 (2022) van 10.00 – 14.00 uur

Studie-investering

De totale studiebelasting is 140 uur

Relatie met de huidige werksituatie

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Stapelen tot een masteropleiding

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Certificaat of diploma

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (140 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (60 uur) ontvangen.

Waarom Jonge Kinderen: Brede Ontwikkeling bij de HU?

 • Hoge studenttevredenheid

  De Nationale Studenten Enquête toont aan dat studenten zeer tevreden zijn over de mastermodules van de Master Educational Needs.

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-opleidingen geven we bij jou op locatie of bij jou in de buurt. Vraag ons naar de mogelijkheden.