Intern onderwijsadviseur

Doel

Herken je dit?

 • Je wilt als ‘teacher-leader’ of als expert meer bereiken in de onderwijsorganisatie waarvoor je werkt.
 • Je bent intern adviseur of je wordt intern regelmatig gevraagd om advies te geven, bijvoorbeeld aan collega’s, aan werk- en projectgroepen, aan samenwerkingspartners, aan de schoolleiding en/of aan het bestuur.
 • Je bent schoolleider en je zou je ervaring in willen zetten om op een andere manier dienstbaar te zijn aan de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld door innovatieprojecten te gaan begeleiden.

In de Opleiding intern onderwijsadviseur ontwikkel je, vanuit je eigen portfolio op maat, je vaardigheden als intern onderwijsadviseur. De opleiding kan ook fungeren als vervolgprogramma na bijvoorbeeld een masteropleiding, zoals Leren & Innoveren, bedrijfskunde of een master leiderschap.

Inhoud

In de Opleiding intern onderwijsadviseur wordt in drie leerlijnen gewerkt.

 • Persoonlijke ontwikkeling van de intern adviseur.
 • Leren intern adviseren en intern ondernemen.
 • Intern adviseur als kenniswerker.

Leerlijn Persoonlijke ontwikkeling van de intern adviseur
Vragen die in de leerlijn aan de orde komen: Wat drijft jou in het leven en in het werk? Wat zijn jouw waarden en normen? Wat zijn jouw overtuigingen? Hoe wil jij je tot anderen verhouden? Wie ben jij als vakman? Hoe werk je samen met anderen, respectievelijk in grote gezelschappen, in teams en in één op één relaties? Wat voor adviseur wil je zijn? Wat zijn relevante beroepscodes en hoe pas je die toe? Hoe ga je om met onzekerheid, met successen en met teleurstellingen?

Leerlijn Leren intern adviseren en intern ondernemen
Vaardigheden die in de leerlijn ontwikkeld worden: intern ondernemen; contracteren; ontwerpen van adviesprocessen; omgaan met weerstand; onderzoeken van en aansluiten bij vernieuwende praktijken; visie op actuele informatie; vaardigheden ontwikkelen; ervaring opdoen.

Leerlijn Intern adviseur als kenniswerker
Vaardigheden die in de leerlijn ontwikkeld worden: opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek, zoals omgevings- en organisatieonderzoek; opzetten en uitvoeren van beleidsonderzoek; opzetten en uitvoeren van ontwerponderzoek; diagnosticeren van organisatie en onderwijsvraagstukken; vraag- en oplossingsgericht werken; ontwikkelen van kennisproductieve werk- en organisatievormen.

Werkwijze

 • Na inschrijving wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. In het intakegesprek maken deelnemer en opleider, op basis van de leerwensen en het portfolio van de deelnemer, een ontwikkelplan. 
 • Er wordt in de opleiding met kleine deelnemersgroepen gewerkt, van maximaal twaalf personen.
 • De deelnemers vormen een leergroep die tijdens en tussen de bijeenkomsten met elkaar aan de slag gaat.
 • De deelnemers worden door de opleider in kleinere teams betrokken bij het op maat maken van het programma. Verbonden aan de drie verschillende leerlijnen worden gezamenlijk activiteiten gekozen, uitgevoerd en geëvalueerd.
 • De bedoeling is dat de deelnemers gedurende het traject zich ontwikkelen als een goed gezelschap en een professionele leergemeenschap, waarin aan persoonlijke en gezamenlijke ambities wordt gewerkt en waarin het professioneel kapitaal van het gezelschap wordt benut ten behoeve van een gezamenlijk project en ten behoeve van een eigen project.
 • Na de start van de bijeenkomst spreekt de opleider nog ten minste twee keer een individueel begeleidingsgesprek met de deelnemers af.

Opbrengsten

 • Aanscherping en/of verbetering van het persoonlijk profiel als intern onderwijsadviseur.
 • Succesvolle uitvoering van een persoonlijk ontwikkelplan.
 • Een uitbreiding van het repertoire aan technieken en instrumenten.
 • Opzet, uitvoering en evaluatie van een adviesproject.

Data

 • Woensdag 13 september 2023 – 09.30 – 16.30 uur (Utrecht)
 • Woensdag 11 oktober 2023 – 13.30 – 16.30 uur (Online)
 • Woensdag 22 november 2023 – 09.30 – 16.30 uur (Utrecht)
 • Woensdag 13 december 2023 – 13.30 – 16.30 uur (Online)
 • Woensdag 24 januari 2024 – 09.30 – 16.30 uur (Utrecht)
 • Woensdag 6 maart 2024 – 13.30 – 16.30 uur (Online)
 • Woensdag 3 april 2024 – 09.30 – 16.30 uur (Utrecht)
 • Woensdag 15 mei 2024 – 13.30 – 16.30 uur (Online)
 • Woensdag 12 juni 2024 – 09.30 – 16.30 uur (Utrecht)

Meer informatie

Opleider Ton Bruining verschaft graag meer informatie over het traject.
06-11403464 of info@tonbruining.nl

Ook kunt u zich opgeven voor een van de drie informatieavonden. Deze vinden plaats op:

 • Dinsdag 11 april – 19.00 tot 20.30 uur
 • Dinsdag 16 mei – 19.00 tot 20.30 uur
 • Dinsdag 13 juni – 19.00 tot 20.30 uu

Startdata en locaties

 • Utrecht 13 sep. 20239 bijeenkomsten€ 3150